Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
E-naslov: gp.uvhvvr(at)gov.si, http://www.uvhvvr.gov.si/

 

UVHVVR

 

Agrometeorološki IS

Sortna lista

Slovenska genska banka

 

Registrirana fitofarmacevtska sredstva v RS

List of authorised plant protection products in Republic of Slovenia - English version

Urniki in pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine

Preverjanje veljavnosti potrdil iz fitomedicine

Urniki pregledov naprav za nanašanje FFS

Podatki o pregledanih napravh za nanašanje FFS

Priročnik o registriranih fitofarmacevtskih sredstvih v RS - januar 2007