UVHVVR    MKGP

Zbirno spletno mesto UVHVVR do tekočih podatkov registrov in seznamov na področju fitofarmacevtskih sredstev, varstva rastlin in semenarstva

 

Agrometeorološki IS    GIS

Fitosanitarni prostorski portal

Sortna lista

Slovenska genska banka

 

Registrirana fitofarmacevtska sredstva v RS

List of authorised plant protection products in Republic of Slovenia - English version

Urniki in pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine

Urniki pregledov naprav za nanašanje FFS

 

Preverjanje veljavnosti potrdil iz fitomedicine

Podatki o pregledanih napravh za nanašanje FFS

 

 

© 2016 Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. E-naslov: gp.uvhvvr(at)gov.si, http://www.uvhvvr.gov.si/