CUPRABLAU-Z

  
  

Uporaba:

FUNGICID

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

 okolju nevarno;  zdravju škodljivo

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah

Proizvajalec:

CINKARNA CELJE D.D.

Zastopnik, distributer:

CINKARNA CELJE D.D.

Datum veljavnosti:

21.02.2008

Uporaba na:

breskev (Prunus persica (L.) Batsch), hmelj (Humulus), hruška (Pyrus), jablana (Malus), koščičasto sadno drevje, krompir (Solanum tuberosum L.), oljka (Olea), paradižnik (Solanum lycopersicum L.), vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera L.)

Uporaba proti:

breskova kodravost (Taphrina deformans (Berk.) Tul. 1866), črna grozdna gniloba (Guignardia bidwellii (Ellis) Viala & Ravaz 1892), gniloba koreninskega vratu (Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schr÷t. 1886), hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (Miyabe & Takah.) G.W. Wilson 1914), hrušev ožig (Erwinia amylovora (Burrill 1882) Winslow et al., 1920), jablanov rak (Nectria galligena Bres. 1901), krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary 1876), listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila (LÚv.) M.B. Ellis 1959), okrogla listna pegavost paradižnika (Septoria lycopersici Speg. 1881), oljkova kozavost (Spilocaea oleaginea (Castagne) S. Hughes 1953), peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni 1888), rdeči listni ožig vinske trte (Pseudopeziza tracheiphila MŘll.-Thurg. 1903), škrlup (Venturia Schrottky, 1902)

Karenca:

določena v odločbi: hmelj (Humulus) - 14 dni; krompir (Solanum tuberosum L.) - 14 dni; paradižnik (Solanum lycopersicum L.) - 14 dni; vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera L.) - 28 dni
zagotovljena s časom uporabe: breskev (Prunus persica (L.) Batsch); hruška (Pyrus); jablana (Malus); koščičasto sadno drevje; oljka (Olea)

  

Aktivne snovi v pripravku

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

IUPAC

baker v obliki bakrovega hidroksida

35,0

38082010 (fungicidi anorganski na osnovi bakrovih spojin)

20427-59-2

copper(II) hydroxide or copper(2+) hydroxide or cupric hydroxide

cink

2,0

38082015 (fungicidi anorganski drugi)

Odločbe o registraciji sredstva

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Veljavnost odločbe

Začasno podaljšanje

327-02-357/02/15

21.02.2006

21.02.2008

Sprememba + podaljšanje

327-02-357/02/5

01.10.2004

21.02.2008

Podrobnejši podatki o uporabi

Uporaba na

Uporaba proti

Način uporabe

Št. tretiranj

GAP

breskev (Prunus persica (L.) Batsch)

breskova kodravost (Taphrina deformans (Berk.) Tul. 1866)

JESENSKO-ZIMSKA TRETIRANJA

0,8 %

hmelj (Humulus)

hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (Miyabe & Takah.) G.W. Wilson 1914)

FOLIARNO TRETIRANJE

0,250 - 0,3 %

hruška (Pyrus)

gniloba koreninskega vratu (Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schr÷t. 1886)

PREDSPOMLADANSKO TRETIRANJE

0,250 %

hruška (Pyrus)

gniloba koreninskega vratu (Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schr÷t. 1886)

JESENSKO-ZIMSKA TRETIRANJA

0,8 %

hruška (Pyrus)

hrušev ožig (Erwinia amylovora (Burrill 1882) Winslow et al., 1920)

FOLIARNO TRETIRANJE

0,060 %

hruška (Pyrus)

hrušev ožig (Erwinia amylovora (Burrill 1882) Winslow et al., 1920)

PREDSPOMLADANSKO TRETIRANJE

0,250 %

hruška (Pyrus)

hrušev ožig (Erwinia amylovora (Burrill 1882) Winslow et al., 1920)

JESENSKO-ZIMSKA TRETIRANJA

0,8 %

hruška (Pyrus)

jablanov rak (Nectria galligena Bres. 1901)

JESENSKO-ZIMSKA TRETIRANJA

0,8 %

hruška (Pyrus)

jablanov rak (Nectria galligena Bres. 1901)

PREDSPOMLADANSKO TRETIRANJE

0,250 %

hruška (Pyrus)

škrlup (Venturia Schrottky, 1902 )

JESENSKO-ZIMSKA TRETIRANJA

0,8 %

hruška (Pyrus)

škrlup (Venturia Schrottky, 1902 )

PREDSPOMLADANSKO TRETIRANJE

0,250 %

jablana (Malus)

gniloba koreninskega vratu (Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schr÷t. 1886)

PREDSPOMLADANSKO TRETIRANJE

0,250 %

jablana (Malus)

gniloba koreninskega vratu (Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schr÷t. 1886)

JESENSKO-ZIMSKA TRETIRANJA

0,8 %

jablana (Malus)

hrušev ožig (Erwinia amylovora (Burrill 1882) Winslow et al., 1920)

FOLIARNO TRETIRANJE

0,060 %

jablana (Malus)

hrušev ožig (Erwinia amylovora (Burrill 1882) Winslow et al., 1920)

PREDSPOMLADANSKO TRETIRANJE

0,250 %

jablana (Malus)

hrušev ožig (Erwinia amylovora (Burrill 1882) Winslow et al., 1920)

JESENSKO-ZIMSKA TRETIRANJA

0,8 %

jablana (Malus)

jablanov rak (Nectria galligena Bres. 1901)

PREDSPOMLADANSKO TRETIRANJE

0,250 %

jablana (Malus)

jablanov rak (Nectria galligena Bres. 1901)

JESENSKO-ZIMSKA TRETIRANJA

0,8 %

jablana (Malus)

škrlup (Venturia Schrottky, 1902 )

JESENSKO-ZIMSKA TRETIRANJA

0,8 %

jablana (Malus)

škrlup (Venturia Schrottky, 1902 )

PREDSPOMLADANSKO TRETIRANJE

0,250 %

koščičasto sadno drevje

listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila (LÚv.) M.B. Ellis 1959)

JESENSKO-ZIMSKA TRETIRANJA

0,8 %

krompir (Solanum tuberosum L.)

krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary 1876)

FOLIARNO TRETIRANJE

3 - 4 kg/ha

oljka (Olea)

oljkova kozavost (Spilocaea oleaginea (Castagne) S. Hughes 1953)

TRETIRANJE DO 1. CVETENJA

0,030 %

paradižnik (Solanum lycopersicum L.)

krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary 1876)

FOLIARNO TRETIRANJE V RASTLINJAKIH IN NA PROSTEM

3 - 4 kg/ha

paradižnik (Solanum lycopersicum L.)

okrogla listna pegavost paradižnika (Septoria lycopersici Speg. 1881)

FOLIARNO TRETIRANJE V RASTLINJAKIH IN NA PROSTEM

3 - 4 kg/ha

vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera L.)

črna grozdna gniloba (Guignardia bidwellii (Ellis) Viala & Ravaz 1892)

FOLIARNO TRETIRANJE

0,3 %

vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera L.)

peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni 1888)

FOLIARNO TRETIRANJE

0,3 %

vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera L.)

rdeči listni ožig vinske trte (Pseudopeziza tracheiphila MŘll.-Thurg. 1903)

FOLIARNO TRETIRANJE

0,3 %

Varnostni pasovi do površinskih voda

vode 1. reda: oljka (Olea) - 20 m; hmelj (Humulus) - 20 m; jablana (Malus) - 20 m; hruška (Pyrus) - 20 m; koščičasto sadno drevje - 20 m; breskev (Prunus persica (L.) Batsch) - 20 m; krompir (Solanum tuberosum L.) - 20 m; vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera L.) - 20 m; paradižnik (Solanum lycopersicum L.) - 20 m
vode 2. reda: oljka (Olea) - 20 m; hmelj (Humulus) - 20 m; jablana (Malus) - 20 m; hruška (Pyrus) - 20 m; koščičasto sadno drevje - 20 m; breskev (Prunus persica (L.) Batsch) - 20 m; krompir (Solanum tuberosum L.) - 20 m; paradižnik (Solanum lycopersicum L.) - 20 m; vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera L.) - 20 m

R/S stavki

R20 (Zdravju škodljivo pri vdihavanju); R36 (Draži oči); R37 (Draži dihala); R41 (Nevarnost hudih poškodb oči); R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost); R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje); S13 (Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil); S2 (Hraniti izven dosega otrok); S39 (Nositi zaščito za oči/obraz); S45 (Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč Po možnosti pokazati etiketo); S60 (Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek); S61 (Ne izpuščati/odlagati v okolje Upoštevati posebna navodila/varnostni list)