ACROBAT MZ

   
  

Uporaba:

FUNGICID

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

 zdravju škodljivo

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah

Proizvajalec:

BASF

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O., METROB D.O.O.

Datum veljavnosti:

22.01.2012

Uporaba na:

krompir (Solanum tuberosum L.), vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera L.)

Uporaba proti:

črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani Sorauer 1896), krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary 1876), peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni 1888)

Karenca:

določena v odločbi: krompir (Solanum tuberosum L.) - 14 dni; vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (Vitis vinifera subsp. vinifera L.) - 28 dni; vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (Vitis vinifera subsp. vinifera L.) - 42 dni

  

Aktivne snovi v pripravku

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

IUPAC

mankozeb

60,0

38082030 (fungicidi na osnovi ditiokarbamatov)

8018-01-7

manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt

dimetomorf

9,0

38082060 (fungicidi na osnovi diazinov ali morfolinov)

110488-70-5

(EZ)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

Odločbe o registraciji sredstva

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Veljavnost odločbe

Sprememba

327-02-217/03

24.07.2003

22.01.2012

Registracija

327-02-256/00

20.02.2002

22.01.2012

Podrobnejši podatki o uporabi

Uporaba na

Uporaba proti

Način uporabe

Št. tretiranj

GAP

krompir (Solanum tuberosum L.)

črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani Sorauer 1896)

FOLIARNO TRETIRANJE

25 g/ha

krompir (Solanum tuberosum L.)

krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary 1876)

FOLIARNO TRETIRANJE

20 g/ha

vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera L.)

peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni 1888)

FOLIARNO TRETIRANJE

25 g/ha

Varnostni pasovi do površinskih voda

vode 1. reda: krompir (Solanum tuberosum L.) - 20 m; vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera L.) - 20 m
vode 2. reda: krompir (Solanum tuberosum L.) - 20 m; vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera L.) - 20 m

R/S stavki

R22 (Zdravju škodljivo pri zaužitju); R37 (Draži dihala); R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost); S13 (Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil); S2 (Hraniti izven dosega otrok); S36/37/39 (Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz); S46 (Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo); S61 (Ne izpuščati/odlagati v okolje Upoštevati posebna navodila/varnostni list)