Preverjanje veljavnosti potrdil o opravljenem usposabljanju iz fitomedicine:

 
Številka izkaznice: