Buffer zone for PPP: DEGESCH PLO����E IN TRAKOVI
Crop/Area Surface water category Minimum distance
Stored products (ostale rastline in rastlinski proizvodi 1st category water  0 m  
Stored products (ostale rastline in rastlinski proizvodi 2nd category water  0 m  
Warehouses, empty (skladia kmetijskih pridelkov, prazna 1st category water  0 m  
Warehouses, empty (skladia kmetijskih pridelkov, prazna 2nd category water  0 m