Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

PERGADO C

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

baker v obliki bakrovega oksiklorida

24,47

38082010

1332-40-7FRAC: M/M01

mandipropamid

2,5

38082080

374726-62-2FRAC: H/40

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2023

 

Uporaba na:

LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); VITVI: trta (za vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

paradižnik: 3 dni, trta (za vinsko grozdje): 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-44/10/8

20.6.2012

31.12.2023

Začasno podaljšanje

3433-44/10/12

1.7.2013

31.12.2023

Začasno podaljšanje

U34330-35/14/4

23.1.2015

31.12.2023

Začasno podaljšanje

U34330-35/14/5

30.11.2015

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-35/14/6

20.12.2016

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-35/14/7

20.12.2017

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-35/14/9

10.12.2018

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-35/14/18

11.12.2020

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-35/14/29

8.12.2022

31.12.2023


| |