Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SILICOSEC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

diatomejska zemlja

100

38081090

61790-53-2IRAC: UNM

 

Formulacija:

prašivo (DP)

Skupina nevarnosti:

Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

BIOFA AG

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2022

 

Uporaba na:

3NCRK: (mlinski objekti); 3NCRK: skladišča kmetijskih pridelkov (skladišča kmetijskih pridelkov); YCERE: žito (ŽITA)

Uporaba proti:

1ACARO: pršice (Acaridae); 1INSEC: žuželke (Insecta)

Opozorila in obvestila:

R48/20: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S39: Nositi zaščito za oči/obraz.; S45: Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: karenca ni potrebna, skladišča kmetijskih pridelkov: karenca ni potrebna, žito: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-33/12/5

12.7.2012

31.8.2022

Podaljšanje

U34330-1/20/23

18.8.2020

31.8.2022


| |