Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CLERANDA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

imazamoks

1,75

38083027

114311-32-9HRAC: 2

metazaklor

37,5

38083015

67129-08-2HRAC: 15

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

N, Xi

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.)

Uporaba proti:

SINAL: bela gorjušica (Sinapis alba L.); CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); MERAN: enoletni golšec (Mercurialis annua L.); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); 1GERG: krvomočnica (Geranium spp.); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); SSYOF: navadni dihnik (Sisymbrium officinale (L.) SCOP.); SENVU: navadni grint (Senecio vulgaris L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis L.); RAPRA: njivska redkev (Raphanus raphanistrum L.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); NNNGG: samonikla žita (samonikla žita); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); 1VIOG: vijolica (Viola L.)

Opozorila in obvestila:

R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

oljna ogrščica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-31/10/5

12.7.2012

31.7.2023

Začasno podaljšanje

U34330-153/14/2

16.6.2014

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-153/14/4

12.7.2017

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-153/14/7

10.7.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-153/14/14

23.6.2021

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-153/14/15

22.6.2022

31.7.2023

Prenehanje dovoljenja

U34330-153/14/20

10.5.2023

31.7.2023


| |