Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline - razpršilka

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

olje navadne ogrščice

1,69

38081090

8002-13-9

 

Formulacija:

druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene (AL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID, AKARICID

Proizvajalec:

Evergreen Garden Care Österreich GmbH

Zastopnik, distributer:

SILK D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

NNNOB: jagodičevje (jagodičevje); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); NNNVF: sadno drevje (Sadne rastline); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); NNNVV: vrtnine (vrtnine); NNNAA: začimbnice (začimbnice); 3HERC: zelišča in užitni cvetovi (Zelišča in užitni cvetovi)

Uporaba proti:

1COCCF: kaparji (Coccoidae); 1APHIF: listne uši (Aphididae); 1TETRF: pršice prelke (Tetranychidae Donnadieu); 1ALEYF: ščitkarji (Aleyrodidae (Westwood))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jagodičevje: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, sadno drevje: karenca ni potrebna, trta (za namizno in vinsko grozdje): karenca ni potrebna, vrtnine: karenca ni potrebna, začimbnice: karenca ni potrebna, zelišča in užitni cvetovi: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-38/11/3

12.7.2012

17.9.2015

Sprememba

34330-7/10/9

20.12.2012

17.9.2015

Podaljšanje

U34330-121/13/5

18.9.2015

31.8.2024

Sprememba

U34330-54/18/3

24.7.2018

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/28

21.8.2020

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/21

12.7.2022

31.8.2024


| |