Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline - koncentrat

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

olje navadne ogrščice

77,7

38081090

8002-13-9

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID, AKARICID

Proizvajalec:

Evergreen Garden Care Österreich GmbH

Zastopnik, distributer:

SILK D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2022

 

Uporaba na:

NNNAA: (začimbnice); NNNOB: Jagodičevje (Jagodičevje); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); NNNVF: sadno drevje (Sadne rastline); VITVI: vinska trta (Vitis vinifera L. subsp. vinifera); NNNVV: vrtnine (VRTNINE); 3HERC: zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

1COCCF: kaparji (Coccoidae); 1APHIF: listne uši (Aphididae); 1TETRF: pršice prelke (Tetranychidae); 1ALEYF: ščitkarji (Aleyrodidae Westwood, 1840)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: karenca ni potrebna, Jagodičevje: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, sadno drevje: karenca ni potrebna, vinska trta: karenca ni potrebna, vrtnine: karenca ni potrebna, zelišča: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-39/11/4

12.7.2012

17.9.2015

Podaljšanje

U34330-122/13/4

18.9.2015

31.8.2022

Sprememba

U34330-54/18/3

24.7.2018

31.8.2022

Podaljšanje

U34330-1/20/28

21.8.2020

31.8.2022


| |