Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ROUNDUP MAX

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

glifosat v obliki kalijeve soli

44,1

38083027

70901-12-1HRAC: 9

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

15.12.2023

 

Uporaba na:

YKAHL: gozd, golosek (gozd, golosek); YPFLG: gozdna drevesnica (gozdna drevesnica); NNNWD: mladi nasadi iglavcev (mladi nasadi iglavcev); YACKR: njiva (pripravljena za setev) (njiva); YWHTR: panji (štori) listavcev (panji (štori) listavcev); NNNFW: pašnik (pašnik); 3FRUC: sadovnjak (sadovnjak); YSTEG: strnišče (strnišče); NNNFW: travnik (travnik); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

x: koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

gozd, golosek: karenca ni potrebna, gozdna drevesnica: karenca ni potrebna, mladi nasadi iglavcev: karenca ni potrebna, njiva (pripravljena za setev): zagotovljena s časom uporabe, panji (štori) listavcev: karenca ni potrebna, pašnik: zagotovljena z načinom uporabe, sadovnjak: 35 dni, strnišče: zagotovljena s časom uporabe, travnik: zagotovljena z načinom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-37/10/3

6.9.2012

15.12.2023

Sprememba

U34330-48/14/2

3.3.2014

15.12.2023

Sprememba

U34330-48/14/5

29.11.2016

15.12.2023

Sprememba

U34330-129/13/17

27.11.2017

15.12.2023

Sprememba

U34330-48/14/11

27.6.2018

15.12.2023

Sprememba

U34330-86/18/3

8.11.2018

15.12.2023

Podaljšanje

U34330-48/14/13

9.11.2018

15.12.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/20

28.11.2019

15.12.2023

Podaljšanje

U34330-1/20/37

21.12.2020

15.12.2023

Podaljšanje

U34330-48/14/22

3.12.2021

15.12.2023

Podaljšanje

U34330-48/14/28

12.10.2022

15.12.2023


| |