Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ELUMIS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

mezotrion

7,5

38083027

104206-8HRAC: 27

nikosulfuron

3

38083023

111991-09-4HRAC: 2

 

Formulacija:

oljna disperzija (OD)

Skupina nevarnosti:

Xi, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

ABUTH: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti MED.); SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); 1VICG: grašice (Vicia L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); ATXSS: loboda (Atriplex L. sp.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); 1LAMG: mrtve koprive (Lamium L.); RUMAC: navadna kislica (Rumex acetosa L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); XANPU: navadni bodič (Xanthium strumarium L.); SENVU: navadni grint (Senecio vulgaris L.); DATST: navadni kristavec (Datura stramonium L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (L.) R.BR.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); GAETE: navadni zebrat (Galeopsis tetrahit L.); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); EQUAR: njivska preslica (Equisetum arvense L.); RAPRA: njivska redkev (Raphanus raphanistrum L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); AMBEL: pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); 1PANG: proso (Panicum L.); 1AMAG: ščir (Amaranthus L.)

Opozorila in obvestila:

R38: Draži kožo.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-19/2011/1001

12.11.2012

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-6/14/4

12.7.2017

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-6/14/9

10.5.2018

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-6/14/16

11.12.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-6/14/23

23.11.2022

31.12.2024


| |