Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ALISEO PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dikamba

60,52

38083027

1918-00-9HRAC: 4

nikosulfuron

9,2

38083023

111991-09-4HRAC: 2

rimsulfuron

2,3

38083023

122931-48-0HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N, Xi

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

ABUTH: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti MED.); CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); 1XANG: bodiči (Xanthium L.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); MERAN: enoletni golšec (Mercurialis annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); 1ECHG: kostreba (Echinochloa P.B.); 1LOLG: ljulke (Lolium L.); CHEPO: mnogosemenska metlika (Lipandra polysperma (Linnaeus) Fuentes, Uotila & Borsch); 1SETG: muhvič (Setaria P.B.); ATXPA: navadna loboda (Atriplex patula L.); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); SASKA: navadna solinka (Salsola kali); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (L.) R.BR.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); RAPRA: njivska redkev (Raphanus raphanistrum L.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); 1PANG: proso (Panicum L.); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); MELSS: slizek (Melandrium sp.); 1DIGG: srakonja (Digitaria FABR.); 1AMAG: ščir (Amaranthus L.); 1SONG: škrbinka (Sonchus L.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel); PLAMA: veliki trpotec (Plantago major L.)

Opozorila in obvestila:

R36: Draži oči.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S39: Nositi zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-34/10/6

12.11.2012

30.4.2024

Sprememba

U34330-104/15/11

30.7.2015

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-97/17/2

23.1.2018

30.4.2024

Sprememba

U34330-97/17/5

4.2.2019

30.4.2024

Sprememba

U34330-30/19/7

17.4.2019

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-97/17/9

18.4.2019

30.4.2024

Sprememba

U34330-64/20/20

22.9.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-97/17/16

25.11.2020

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/3

28.4.2021

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/28

8.11.2022

30.4.2024


| |