Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

KEMAKOL EXTRA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

kremenov pesek

30

38089090

14808-60-7

 

Formulacija:

pasta (PA)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

ODVRAČALO

Proizvajalec:

Witasek PflanzenSchutz GmbH

Zastopnik, distributer:

CAREX, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

YPFLE: gozdni nasad (gozdni nasad)

Uporaba proti:

x: divjad (divjad)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

gozdni nasad: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-59/12/5

29.11.2012

8.2.2015

Podaljšanje

U34330-127/13/4

9.2.2015

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-127/13/9

19.8.2020

31.8.2024

Sprememba

U34330-127/13/15

22.3.2022

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-127/13/19

15.7.2022

31.8.2024


| |