Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ARIGO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

mezotrion

36

38083027

104206-8HRAC: 27

nikosulfuron

12

38083023

111991-09-4HRAC: 2

rimsulfuron

3

38083023

122931-48-0HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

ABUTH: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti MED.); CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); VERHE: bršljanastolistni jetičnik (Veronica hederifolia); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); GERMO: mehka krvomočnica (Geranium molle); STAPA: močvirski čišljak (Stachys palustris L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); ATXPA: navadna loboda (Atriplex patula L.); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); SENVU: navadni grint (Senecio vulgaris L.); DATST: navadni kristavec (Datura stramonium L.); CIRVU: navadni osat (Cirsium vulgare (SAVI) TEN./AIRY-SHAW); ARTVU: navadni pelin (Artemisia vulgaris L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); GAETE: navadni zebrat (Galeopsis tetrahit L.); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); SONAR: njivska škrbinka (Sonchus arvensis L.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); STAAR: njivski čišljak (Stachys arvensis); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); 1PANG: proso (Panicum L.); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); 1DIGG: srakonja (Digitaria FABR.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); POLLA: ščavjelistna dresen (Persicaria lapathifolia (Linnaeus) Delarbre); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); GASCI: vejicati rogovilček (Galinsoga ciliata); URTDI: velika kopriva (Urtica dioica L.); POLAM: vodna dresen (Polygonum amphibium); SETVE: vretenčasti muhvič (Setaria verticillata); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-44/11/6

18.1.2013

30.4.2024

Sprememba

U34330-104/15/11

30.7.2015

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-46/17/2

12.7.2017

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-46/17/5

10.5.2018

30.4.2024

Sprememba

U34330-30/19/8

17.4.2019

30.4.2024

Sprememba

U34330-30/19/11

9.12.2019

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-46/17/7

26.3.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-64/20/20

22.9.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-46/17/11

29.3.2021

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-46/17/20

4.4.2022

30.4.2024


| |