Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

WÖBRA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

kremenov pesek

47,52

38089090

14808-60-7

 

Formulacija:

pasta (PA)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

ODVRAČALO

Proizvajalec:

Flügel GmbH

Zastopnik, distributer:

CAREX, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

YPFLE: gozdni nasad (gozdni nasad); NNNZZ: okrasne rastline (drevje) (okrasne rastline); NNNZZ: okrasne rastline (grmovnice) (okrasne rastline); NNNVF: sadno drevje (Sadne rastline)

Uporaba proti:

x: divjad (divjad)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

gozdni nasad: karenca ni potrebna, okrasne rastline (drevje): karenca ni potrebna, okrasne rastline (grmovnice): karenca ni potrebna, sadno drevje: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-50/12/8

18.1.2013

28.8.2017

Sprememba

3433-50/12/9

19.2.2013

28.8.2017

Podaljšanje

U34330-128/13/3

29.8.2017

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-128/13/8

17.8.2020

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-128/13/9

15.7.2022

31.8.2024


| |