Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MILAGRO 240 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

nikosulfuron

24

38083023

111991-09-4HRAC: 2

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

N, Xi

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

FMC Agricultural Solutions A/S

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); GAETE: navadni zebrat (Galeopsis tetrahit L.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); POLLA: ščavjelistna dresen (Persicaria lapathifolia (Linnaeus) Delarbre); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

R38: Draži kožo.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50: Zelo strupeno za vodne organizme.; R53: Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S35: Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.; S37: Nositi primerne zaščitne rokavice.; S57: S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

34330-81/12/2

20.2.2013

31.12.2024

Sprememba

U34330-43/19/3

16.7.2019

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/12

3.10.2019

31.12.2024

Sprememba

U34330-49/19/9

27.7.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/17

18.10.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/44

12.12.2022

31.12.2024


| |