Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

LEPINOX PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Bacillus Thuringiensis var. Kurstaki

15

38081090

68038-71-1IRAC: 11A

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

CBC (Europe) S.r.l.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2022

 

Uporaba na:

BEAVV: blitva (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. flavescens DC.); PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); CUUPE: buča (Cucurbita pepo L.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); CICIS: cikorija (Cichorium intybus L. var. sativum LAM. & DC.); RAPSN: črna redkev (Raphanus sativus L. var. niger (MILL.) PERS.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); NNNOB: Jagodičevje (Jagodičevje); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CYUCA: kardij (Cynara cardunculus L.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.); CICIF: listnati radič (Cichorium intybus var. foliosum HEGI); OCIBA: navadna bazilika (Ocimum basilicum); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); APUGV: navadna zelena (Apium graveolens L.); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); FOEVU: navadni koromač (Foeniculum vulgare MILL.); VLLLO: navadni motovilec (Valerianella locusta (L.) LATERRADE em. BETCKE); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); PARCR: pravi peteršilj (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L. subsp. rapa (DC.) METZG.); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

SPODLI: bombaževa sovka (Spodoptera littoralis); ANARLI: breskov molj (Anarsia lineatella ZELLER, 1839); LASPMO: breskov zavijač (Grapholita molesta (Busck)); HELIAR: južna plodovrtka (Helicoverpa armigera (HÜBNER, 1808)); PLUTMA: kapusov molj (Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758)); PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); PRAYOL: oljčni molj (Prays oleae (Bernard, 1788)); PALPUN: oljkova vešča (Palpita unionalis); GNORAB: paradižnikov molj (Tuta absoluta Povolny); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)); LAPHEG: pesna sovka (Spodoptera exigua); 1ADXPG: zavijači lupine sadja iz rodu Adoxophye (Adoxophyes Meyrick, 1881); 1ARCHG: zavijači lupine sadja iz rodu Archips (Archips Hübner, 1825); 1ARGTG: zavijači lupine sadja iz rodu Argyrotaenia (Argyrotaenia Stephens, 1852); PANDSP: zavijači lupine sadja iz rodu Pandemis (Pandemis Hübner, 1825)

Opozorila in obvestila:

S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20: Med uporabo ne jesti in ne piti.; S24/25: Preprečiti stik s kožo in očmi.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

blitva: karenca ni potrebna, breskev: karenca ni potrebna, brokoli: karenca ni potrebna, brstični ohrovt: karenca ni potrebna, buča: karenca ni potrebna, bučka: karenca ni potrebna, cikorija: karenca ni potrebna, črna redkev: karenca ni potrebna, dinja: karenca ni potrebna, endivija: karenca ni potrebna, glavnato zelje: karenca ni potrebna, hmelj: karenca ni potrebna, jablana: karenca ni potrebna, jagoda: karenca ni potrebna, Jagodičevje: karenca ni potrebna, jajčevec: karenca ni potrebna, kardij: karenca ni potrebna, kitajski kapus: karenca ni potrebna, listnati radič: karenca ni potrebna, navadna bazilika: karenca ni potrebna, navadna hruška: karenca ni potrebna, navadna lubenica: karenca ni potrebna, navadna zelena: karenca ni potrebna, navadni fižol: karenca ni potrebna, navadni grah: karenca ni potrebna, navadni koromač: karenca ni potrebna, navadni motovilec: karenca ni potrebna, nektarina: karenca ni potrebna, ohrovt, glavnati: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljka: karenca ni potrebna, paprika: karenca ni potrebna, paradižnik: karenca ni potrebna, pravi peteršilj: karenca ni potrebna, solata: karenca ni potrebna, strniščna repa: karenca ni potrebna, špinača: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-18/11/1002

29.1.2013

30.4.2022

Sprememba

34330-18/11/9

15.3.2013

30.4.2022

Sprememba

34330-18/11/14

4.4.2013

30.4.2022

Sprememba

U34330-18/15/2

25.2.2015

30.4.2022

Sprememba

U34330-18/15/6

23.3.2015

30.4.2022

Sprememba

U34330-18/15/9

27.7.2016

30.4.2022

Sprememba

U34330-18/15/12

13.6.2017

30.4.2022

Sprememba

U34330-18/15/15

29.11.2018

30.4.2022

Sprememba

U34330-101/19/2

4.2.2020

30.4.2022

Podaljšanje

U34330-1/20/14

26.3.2020

30.4.2022


| |