Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

COSAVET DF

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

žveplo

80

38082015

7704-34-9FRAC: M/M02

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Sulphur mills limited

Zastopnik, distributer:

PRAMIT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz)

Opozorila in obvestila:

S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

trta (za namizno in vinsko grozdje): 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-10/11/9

28.2.2013

31.12.2024

Sprememba

3433-10/11/13

30.10.2013

31.12.2024

Sprememba

U34330-157/13/2

2.12.2013

31.12.2024

Sprememba

U34330-104/15/10

30.7.2015

31.12.2024

Sprememba

U34330-157/13/10

18.5.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/33

11.12.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/32

10.11.2022

31.12.2024


| |