Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

HELOSATE 450 SL

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

glifosat

45

38083027

1071-83-6HRAC: 9

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Helm AG

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.3.2023

Zaloge v uporabi do:

1.9.2024

Zaloge v prodaji do:

1.9.2023

 

Uporaba na:

NNNOK: pečkarji (pečkarji); YSTEG: strnišče (strnišče); NNNFW: travinje (travinje); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

pečkarji: 42 dni, strnišče: zagotovljena s časom uporabe, travinje: zagotovljena s časom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): 30 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-12/11/4

24.10.2013

1.3.2023

Sprememba

U34330-134/15/1

28.10.2015

1.3.2023

Sprememba

U34330-134/15/3

2.2.2016

1.3.2023

Sprememba

U34330-134/15/5

17.10.2016

1.3.2023

Podaljšanje

U34330-134/15/7

21.12.2016

1.3.2023

Podaljšanje

U34330-134/15/18

21.11.2018

1.3.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/19

28.11.2019

1.3.2023

Podaljšanje

U34330-1/20/36

21.12.2020

1.3.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/28

15.12.2021

1.3.2023

Sprememba

U34330-134/15/33

18.7.2022

1.3.2023

Podaljšanje

U34330-1/22/26

12.10.2022

1.3.2023

Prenehanje dovoljenja

U34330-134/15/42

1.3.2023

1.3.2023


| |