Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

HARMONY 50 SX

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tifensulfuron-metil

50

38083023

79277-27-3HRAC: 2

 

Formulacija:

vodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

FMC International Switzerland Sarl

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2023

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (Zea mays L.); GLXMA: navadna soja (Glycine max (L.) MERR.); NNNFW: pašnik (pašnik); NNNFW: travnik (travnik)

Uporaba proti:

BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1RUMG: kislice (Rumex L.); ATXPA: navadna loboda (Atriplex patula L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); GAETE: navadni zebrat (Galeopsis tetrahit L.); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus (Linnaeus) Schultz Bipontinus); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); RAPRA: njivska redkev (Raphanus raphanistrum L.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); POLLA: ščavjelistna dresen (Polygonum lapathifolium L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza: zagotovljena s časom uporabe, navadna soja: zagotovljena s časom uporabe, pašnik: 14 dni, travnik: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-145/13/1

15.11.2013

31.10.2023

Sprememba

U34330-145/13/5

26.3.2015

31.10.2023

Sprememba

U34330-104/15/11

30.7.2015

31.10.2023

Sprememba

U34330-145/13/8

17.12.2015

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-145/13/10

21.12.2016

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-145/13/15

17.10.2017

31.10.2023

Sprememba

U34330-21/18/5

31.5.2018

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-145/13/17

29.5.2019

31.10.2023

Sprememba

U34330-38/20/5

15.7.2020

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-145/13/22

17.6.2021

31.10.2023


| |