Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SERENADE ASO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) str. QST 713

1,396

38082080

NRRL B -21661FRAC: BM/BM02

Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) str. QST 713

1,396

38082080

NRRL B -21661FRAC: BM/BM02

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2023

 

Uporaba na:

NNNBA: (drevesnica); VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); SINAL: bela gorjušica (Sinapis alba L.); TROPS: beli koren (Tragopogon porrifolius L.); BEAVV: blitva (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. flavescens DC.); VACVI: brusnica (Vaccinium vitis-idaea L.); CUUPE: buča (Cucurbita pepo L.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); CICIS: cikorija (Cichorium intybus L. var. sativum LAM. & DC.); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); RAPSN: črna redkev (Raphanus sativus L. var. niger (MILL.) PERS.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); APUGR: gomoljna zelena (Apium graveolens L.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); RAPSX: kitajska redkev (Raphanus sativus); 1DAUG: korenje (Daucus L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); 1CUMG: kumare (Cucumis); CUMSA: kumare za vlaganje (Cucumis sativus L.); CICIF: listnati radič (Cichorium intybus var. foliosum HEGI); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); CNISA: navadna konoplja (Cannabis sativa L.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); GLXMA: navadna soja (Glycine max (L.) MERR.); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); ARWLA: navadni hren (Armoracia lapathifolia GILIB. ex USTERI); LIUUT: navadni lan (Linum usitatissimum L.); ASPOF: navadni špargelj (Asparagus officinalis L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); RAPSR: redkvica (Raphanus sativus L.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); 1RUBG: robide (Rubus L.); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) PETERM./REICHENB); IPOBA: sladki krompir (Ipomoea batatas); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); ALLCE: spomladanska čebula (Allium cepa Spring Onion); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L. subsp. rapa (DC.) METZG.); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.); HELTU: topinambur (Helianthus tuberosus L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); PAPSO: vrtni mak (Papaver somniferum L.); 3HERC: zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

ERWISP: (Erwinia spp.); SPHRMU: ameriška kosmuljeva pepelovka (Sphaerotheca mors-uvae (SCHW.) BERK. & CURT.); PSDMSP: bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas (Pseudomonas sp.); SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); RHIZSO: bela noga krompirja (Rhizoctonia solani KÜHN); 1SCLEG: bele gnilobe (Sclerotinia spp.); SPHRFU: bučna in kumarna pepelovka (Sphaerotheca fuliginea (SCHLECHTEND. ex FR.) POLLACCI/SALM.); MONILA: cvetna monilija (Monilinia laxa (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); COLLSP: glive iz rodu Colletotrichum (Colletotrichum); ERWIAM: hrušev ožig (Erwinia amylovora (BURRILL) WINSLOW ET AL.); RHIZSP: koreninska gniloba (Rhizoctonia DI. spp.); ALTEDA: korenjev listni ožig (Alternaria dauci (KUEHN) GROVES & SKOLKO); MONIFG: navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY); FUSAOX: nožna bolezen beluša (Fusarium oxysporum f.sp. asparagi COHEN., idr.); UNCINE: oidij vinske trte (Uncinula necator (SCHWEIN.) BURRILL); CYCLOL: oljkova kozavost (Cycloconium oleaginum CAST.); XANTSP: ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas (Xanthomonas sp.); ERYSHE: pepelovka kobulnic (Erysiphe heraclei DC. ex ST.-AMAN); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); CERCBE: pesna listna pegavost (Cercospora beticola SACC.); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); SCLESQ: siva plesen čebulnih listov (Botryotinia squamosa VIENNOT-BOURGIN)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. ; P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P285: Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: karenca ni potrebna, ameriška borovnica: karenca ni potrebna, bela gorjušica: karenca ni potrebna, beli koren: karenca ni potrebna, blitva: karenca ni potrebna, brusnica: karenca ni potrebna, buča: karenca ni potrebna, bučka: karenca ni potrebna, cikorija: karenca ni potrebna, češnja: karenca ni potrebna, črna redkev: karenca ni potrebna, dinja: karenca ni potrebna, endivija: karenca ni potrebna, gomoljna zelena: karenca ni potrebna, jablana: karenca ni potrebna, jagoda: karenca ni potrebna, jajčevec: karenca ni potrebna, kitajska redkev: karenca ni potrebna, korenje: karenca ni potrebna, kosmulja: karenca ni potrebna, krompir: karenca ni potrebna, kumare: karenca ni potrebna, kumare za vlaganje: karenca ni potrebna, listnati radič: karenca ni potrebna, malina: karenca ni potrebna, marelica: karenca ni potrebna, navadna hruška: karenca ni potrebna, navadna konoplja: karenca ni potrebna, navadna lubenica: karenca ni potrebna, navadna soja: karenca ni potrebna, navadni fižol: karenca ni potrebna, navadni grah: karenca ni potrebna, navadni hren: karenca ni potrebna, navadni lan: karenca ni potrebna, navadni špargelj: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljka: karenca ni potrebna, oljna ogrščica: karenca ni potrebna, paprika: karenca ni potrebna, paradižnik: karenca ni potrebna, pastinak: karenca ni potrebna, rdeča pesa: karenca ni potrebna, redkvica: karenca ni potrebna, ribez: karenca ni potrebna, robide: karenca ni potrebna, rumena koleraba: karenca ni potrebna, sladki krompir: karenca ni potrebna, sladkorna pesa: karenca ni potrebna, sliva: karenca ni potrebna, solata: karenca ni potrebna, spomladanska čebula: karenca ni potrebna, strniščna repa: karenca ni potrebna, špinača: karenca ni potrebna, topinambur: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: karenca ni potrebna, vrtni mak: karenca ni potrebna, zelišča: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-3/13/11

23.1.2014

30.4.2023

Sprememba

U34330-3/13/16

31.3.2015

30.4.2023

Sprememba

U34330-3/13/19

24.5.2016

30.4.2023

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

30.4.2023

Podaljšanje

U34330-3/13/24

23.1.2018

30.4.2023

Podaljšanje

U34330-3/13/33

4.4.2019

30.4.2023

Sprememba

U34330-3/13/37

3.2.2020

30.4.2023

Podaljšanje

U34330-1/20/7

26.3.2020

30.4.2023

Sprememba

U34330-3/13/44

8.9.2020

30.4.2023

Podaljšanje

U34330-1/22/4

17.1.2022

30.4.2023


| |