Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SUBSTRAL 2V1

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

2,4-D

0,8

38083011

94-75-7HRAC: 4

dikamba

0,12

38083027

1918-00-9HRAC: 4

 

Formulacija:

zrnina (granulat) (GR)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID, GNOJILO

Proizvajalec:

Evergreen Garden Care Österreich GmbH

Zastopnik, distributer:

SILK D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

NNNZW: vrtna (okrasna) trata (vrtna trata)

Uporaba proti:

1TRFG: detelja (Trifolium L.); MEDLU: hmeljna meteljka (Medicago lupulina); BELPE: navadna marjetica (Bellis perennis L.); TAROF: navadni regrat (Taraxacum officinale WEBER in WIGGERS); ACHMI: navadni rman (Achillea millefolium L.); PLALA: ozkolistni trpotec (Plantago lanceolata); RANRE: plazeča zlatica (Ranunculus repens); CERSS: smiljka (Cerastium L. sp.); PLAME: srednji trpotec (Plantago media); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); PLAMA: veliki trpotec (Plantago major L.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

vrtna (okrasna) trata: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-8/14/1

19.2.2014

21.2.2018

Sprememba

U34330-123/15/4

9.9.2015

21.2.2018

Podaljšanje

U34330-8/14/7

21.12.2016

21.2.2018

Podaljšanje

U34330-8/14/9

1.12.2017

21.2.2018

Podaljšanje

U34330-8/14/13

22.2.2018

31.12.2024

Sprememba

U34330-8/14/25

19.7.2018

31.12.2024

Sprememba

U34330-103/18/2

17.12.2018

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/10

3.10.2019

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/21

25.11.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/23/2

4.1.2023

31.12.2024


| |