Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MICROTHIOL SPECIAL

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

žveplo

80

38082015

7704-34-9FRAC: M/M02

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID, AKARICID

Proizvajalec:

UPL Europe Ltd.

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2022

 

Uporaba na:

NNNBA: (drevesnica); VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); VACMA: ameriška brusnica (Vaccinum macrocarpon); 1SAMG: bezeg (Sambucus L.); PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); CUUPE: buča (Cucurbita pepo L.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); NNNBA: drevesnice okrasnih rastlin (drevesnice okrasnih rastlin); YPFLG: gozdne drevesnice (gozdne drevesnice); MABSD: jablana (Malus domestica); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); 1RUBG: križanci maline in robide (Rubus (križanci)); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); 1MORG: murva (Morus L.); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); CUMSA: navadna kumara (Cucumis sativus L.); CYDOB: navadna kutina (Cydonia oblonga MILL.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); ROSCN: navadni šipek (Rosa canina L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); 1RUBG: robide (Rubus L.); SECCE: rž (Secale cereale L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.)

Uporaba proti:

SPHRPA: breskova pepelovka (Sphaerotheca pannosa (WALLR. ex FR.) LEV. var. persicae WORONICHIN); PHOPVI: črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola (SACCARDO) SACCARDO); VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); 1ACULG: listne pršice (Aculus sp.); UNCINE: oidij vinske trte (Uncinula necator (SCHWEIN.) BURRILL); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); ERYSBE: pesna pepelasta plesen (Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN); EPITVI: pršica trsne kodravosti (Calepitrimerus vitis (NALEPA, 1905)); 1ACARO: pršice (Acaridae); ERYSGS: ržena pepelovka (Erysiphe graminis DC. f. sp. secalis EM.MARCHAL); VASAFL: slivova listna pršica (Aculus fockeui (NALEPA & TROUESSART)); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT); ERPHVI: trsna pršica (Colomerus vitis (PAGENSTECHER, 1857))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: zagotovljena z načinom uporabe, ameriška borovnica: 7 dni, ameriška brusnica: 7 dni, bezeg: 7 dni, breskev: 7 dni, buča: 3 dni, bučka: 3 dni, češnja: 7 dni, dinja: 3 dni, drevesnice okrasnih rastlin: karenca ni potrebna, gozdne drevesnice: karenca ni potrebna, jablana: 7 dni, jajčevec: 3 dni, kosmulja: 7 dni, križanci maline in robide: 7 dni, malina: 7 dni, marelica: 7 dni, murva: 7 dni, navadna hruška: 7 dni, navadna kumara: 3 dni, navadna kutina: 7 dni, navadna lubenica: 3 dni, navadna pšenica: 35 dni, navadni ječmen: 35 dni, navadni šipek: 7 dni, nektarina: 7 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, ribez: 7 dni, robide: 7 dni, rž: 35 dni, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe, sliva: 7 dni, tritikala: 35 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 28 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 28 dni, višnja: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-25/14/1

13.3.2014

31.12.2022

Sprememba

U34330-238/14/3

5.9.2014

31.12.2022

Sprememba

U34330-104/15/4

30.7.2015

31.12.2022

Sprememba

U34330-25/14/9

15.2.2016

31.12.2022

Sprememba

U34330-25/14/19

25.3.2020

31.12.2022

Podaljšanje

U34330-25/14/21

13.11.2020

31.12.2022


| |