Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CELAFLOR LIMEX

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metaldehid

3

38089090

108-62-3

 

Formulacija:

zrnasta vaba (GB)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

LIMACID

Proizvajalec:

Evergreen Garden Care Österreich GmbH

Zastopnik, distributer:

SILK D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.5.2024

 

Uporaba na:

FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); YXBAM: poti (poti); NNNVV: vrtnine (vrtnine)

Uporaba proti:

1GASTC: polži (Gastropoda); 1LIMAF: polži slinarji (Limacidae)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P262: Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 4: Zaradi zaščite vod. org./nec.rast. ne uporabljati na neprepustnih površ. - asfalt, beton, tlak, žel. tiri ipd., kjer je velika nevarnost odtekanja.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jagoda: zagotovljena z načinom uporabe, okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe, poti: karenca ni potrebna, vrtnine: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-15/13/4

14.8.2014

31.5.2024

Sprememba

U34330-123/15/4

9.9.2015

31.5.2024

Sprememba

U34330-15/13/7

2.7.2018

31.5.2024

Sprememba

U34330-103/18/2

17.12.2018

31.5.2024

Podaljšanje

U34330-15/13/9

20.4.2022

31.5.2024


| |