Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

LANDSCAPER PRO WEED CONTROL

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

2,4-D

0,8

38083011

94-75-7HRAC: 4

dikamba

0,12

38083027

1918-00-9HRAC: 4

 

Formulacija:

zrnina (granulat) (GR)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID, GNOJILO

Proizvajalec:

Evergreen Garden Care Österreich GmbH

Zastopnik, distributer:

HUMKO, D.O.O., BLED

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

NNNZW: vrtna (okrasna) trata (vrtna trata)

Uporaba proti:

1TRFG: detelje (Trifolium (Linnaeus)); BELPE: navadna marjetica (Bellis perennis (Linnaeus)); TAROF: navadni regrat (Taraxacum officinale WEBER in WIGGERS); ACHMI: navadni rman (Achillea millefolium (Linnaeus)); LAMAM: njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule (Linnaeus)); RANRE: plazeča zlatica (Ranunculus repens (Linnaeus)); CERSS: smiljka (Cerastium sp. (Linnaeus)); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); 1PLAG: trpotci (Plantago (Linnaeus))

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

vrtna (okrasna) trata: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-11/14/8

21.4.2015

7.11.2018

Sprememba

U34330-123/15/3

9.9.2015

7.11.2018

Podaljšanje

U34330-11/14/11

21.12.2016

7.11.2018

Podaljšanje

U34330-11/14/12

1.12.2017

7.11.2018

Sprememba

U34330-11/14/20

6.8.2018

7.11.2018

Vzporedno trgovsko ime

U34330-11/14/22

8.11.2018

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/10

3.10.2019

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/21

25.11.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/23/2

4.1.2023

31.12.2024


| |