Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

COMPO BIO SREDSTVO PROTI POLŽEM

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

železov (III) fosfat

1,55

38089090

10045-86-0

 

Formulacija:

gotova vaba (RB)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

LIMACID

Proizvajalec:

COMPO GMBH

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2031

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); NNNVF: sadno drevje (Sadne rastline); NNNVV: vrtnine (VRTNINE); 3HERC: zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

1ARIOF: lazarji (Arionidae); 1LIMAF: polži slinarji (Limacidae)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, sadno drevje: karenca ni potrebna, vrtnine: karenca ni potrebna, zelišča: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-236/14/4

20.4.2015

19.12.2018

Podaljšanje

U34330-236/14/10

22.12.2016

19.12.2018

Podaljšanje

U34330-236/14/12

19.12.2017

19.12.2018

Podaljšanje

U34330-236/14/16

20.12.2018

31.12.2031


| |