Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

VITISAN

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

kalijev hidrogen karbonat

99,49

38089090

298-14-6FRAC: N/NC

 

Formulacija:

vodotopni prašek (SP)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BIOFA AG

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2022

 

Uporaba na:

1CUCF: bučevke z neužitno lupino (Cucurbitaceae); 1CUCF: bučevke z užitno lupino (Cucurbitaceae); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); NNNOB: Jagodičevje (Jagodičevje); VLLLO: navadni motovilec (Valerianella locusta (L.) LATERRADE em. BETCKE); ASPOF: navadni špargelj (Asparagus officinalis L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); NNNOK: pečkato sadno drevje (pečkarji); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); 3HERC: zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

SPHRMU: ameriška kosmuljeva pepelovka (Sphaerotheca mors-uvae (SCHW.) BERK. & CURT.); SPHRFU: bučna in kumarna pepelovka (Sphaerotheca fuliginea (SCHLECHTEND. ex FR.) POLLACCI/SALM.); SPHRMA: hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis (Wallroth) Braun & Takamatsu); SCHIPO: mušja pegavost jabolk (Schizothyrium pomi (MONT. & FR.) VON ARX); UNCINE: oidij vinske trte (Uncinula necator (SCHWEIN.) BURRILL); ERYSPP: pepelovka bučnic - Erysiphe (Erysiphe orontii CAST.); SPHRXI: pepelovka bučnic - Spahaerotheca (Sphaerotheca xanthii (CAST.) L.); 1PODOG: pepelovka iz rodu Podosphaera (Podosphaera); ERYSCO: pepelovka motovilca (Erysiphe communis (WALLR.) LINK); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); MCRSSP: pepelovke iz rodu Microsphaera (Microsphaera LEVEILLE sp.); 1SPHRG: pepelovke iz rodu Sphaerotheca (Sphaerotheca LEV.); 1STEMG: rjava pegavost (Stemphylium WALLR. spp.); VENUSP: škrlup (Venturia DE NOTARIS)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bučevke z neužitno lupino: 1 dni, bučevke z užitno lupino: 1 dni, endivija: 1 dni, hmelj: 1 dni, jablana: 1 dni, jagoda: 1 dni, Jagodičevje: 1 dni, navadni motovilec: 1 dni, navadni špargelj: 1 dni, okrasne rastline: 1 dni, paradižnik: 1 dni, pečkato sadno drevje: 1 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 1 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 1 dni, zelišča: 1 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-32/15/3

31.8.2015

31.8.2022

Sprememba

U34330-32/15/9

26.4.2016

31.8.2022

Sprememba

U34330-32/15/15

5.2.2018

31.8.2022

Sprememba

U34330-32/15/17

29.11.2018

31.8.2022

Podaljšanje

U34330-1/20/23

18.8.2020

31.8.2022

Sprememba

U34330-32/15/24

2.2.2021

31.8.2022


| |