Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 30.11.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

VITISAN

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

kalijev hidrogen karbonat

99,49

38089090

298-14-6FRAC: N/NC

 

Formulacija:

vodotopni prašek (SP)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Biofa Gmbh

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.11.2024

 

Uporaba na:

1CUCF: bučevke (z užitno in neužitno lupino) (Cucurbitaceae); NNNOB: drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); VLLLO: motovilec (Valerianella locusta (L.) LATERRADE em. BETCKE); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); NNNOK: pečkarji (pečkarji); NNNOB: rozgasto sadje (rozgasto sadje); ASPOF: špargelj (Asparagus officinalis L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); 3HERC: zelišča in užitni cvetovi (Zelišča in užitni cvetovi)

Uporaba proti:

SPHRMU: ameriška kosmuljeva pepelovka (Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu); PODOXA: bučna in kumarna pepelovka (Podosphaera xanthii (Castagne) Braun & Shishkoff); SPHRMA: hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis (Wallroth) Braun & Takamatsu); SCHIPO: mušja pegavost jabolk (Schizothyrium pomi (Montagne & Fries) von Arx); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); ERYSPP: pepelovka bučnic - Golovinomyces (Golovinomyces orontii (Castagne) Heluta); ERYSSP: pepelovka iz rodu Erysiphe (Erysiphe sp. Hedwig ex de Candolle); ERYSVA: pepelovka motovilca (Erysiphe valerianae (Jaczewski) Blumer); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); 1PODOG: pepelovke iz rodu Podosphaera (Podosphaera Kunze); 1SPHRG: pepelovke iz rodu Sphaerotheca (Sphaerotheca LEV.); 1STEMG: rjave pegavosti (Stemphylium WALLR.); VENUSP: škrlup (Venturia sp. DE NOTARIS)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bučevke (z užitno in neužitno lupino): 1 dni, drobno sadje in jagodičevje, drugo: 1 dni, endivija: 1 dni, hmelj: 1 dni, jablana: 1 dni, jagoda: 1 dni, motovilec: 1 dni, okrasne rastline: 1 dni, paradižnik: 1 dni, pečkarji: 1 dni, rozgasto sadje: 1 dni, špargelj: 1 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 1 dni, zelišča in užitni cvetovi: 1 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-32/15/3

31.8.2015

1.11.2024

Sprememba

U34330-32/15/9

26.4.2016

1.11.2024

Sprememba

U34330-32/15/15

5.2.2018

1.11.2024

Sprememba

U34330-32/15/17

29.11.2018

1.11.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/23

18.8.2020

1.11.2024

Sprememba

U34330-32/15/24

2.2.2021

1.11.2024

Sprememba

U34330-32/15/28

2.2.2022

1.11.2024

Podaljšanje

U34330-32/15/38

19.7.2022

1.11.2024


| |