Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

ALIETTE FLASH Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

fosetil-Al

80

38082080

39148-24-8FRAC: P/P07 (33)

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

Xi

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2022

 

Uporaba na:

NNNBA: (matični nasad); NNNBA: (drevesnica); CUUPE: buča (Cucurbita pepo L.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); NNNBA: drevesnice okrasnih rastlin (drevesnice okrasnih rastlin); YPFLG: gozdne drevesnice (gozdne drevesnice); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); CICIF: listnati radič (Cichorium intybus var. foliosum HEGI); PYUPY: nashi (japonska hruška) (Pyrus pyrifolia); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); CUMSA: navadna kumara (Cucumis sativus L.); CYDOB: navadna kutina (Cydonia oblonga MILL.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI)

Uporaba proti:

PSDMSP: bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas (Pseudomonas sp.); 1PHYTG: glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora DE BARY); PHYTCC: gniloba koreninskega vratu (Phytophthora cactorum (LEBERT & COHN) J. SCHRÍTER); PSPEHU: hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (MIYABE & TAKAH.) G.W.WILS.); ERWIAM: hrušev ožig (Erwinia amylovora (BURRILL) WINSLOW ET AL.); PSPECU: kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV)

Opozorila in obvestila:

R36: Draži oči.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S25: Preprečiti stik z očmi.; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: zagotovljena s časom uporabe, : zagotovljena z načinom uporabe, buča: 3 dni, bučka: 3 dni, dinja: 3 dni, drevesnice okrasnih rastlin: karenca ni potrebna, gozdne drevesnice: karenca ni potrebna, hmelj: 14 dni, jablana: 28 dni, jagoda: 14 dni, listnati radič: 21 dni, nashi (japonska hruška): 28 dni, navadna hruška: 28 dni, navadna kumara: 3 dni, navadna kutina: 28 dni, navadna lubenica: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Podaljšanje

327-02-303/01

27.3.2003

3.10.2013

Sprememba

327-02-374/04/3

26.11.2004

3.10.2013

Sprememba

327-02-303/01/10

21.11.2005

3.10.2013

Sprememba

327-02-303/01/12

27.11.2009

3.10.2013

Začasno podaljšanje

327-02-303/01/15

10.6.2011

3.10.2013

Podaljšanje

U34330-50/13/3

4.10.2013

30.4.2022

Sprememba

U34330-50/13/9

7.12.2015

30.4.2022

Sprememba

U34330-101/16/11

24.10.2016

30.4.2022

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

30.4.2022

Podaljšanje

U34330-50/13/12

18.4.2018

30.4.2022

Podaljšanje

U34330-1/20/7

26.3.2020

30.4.2022


| |