Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FYSIUM

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

drugo

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

1-metilciklopropen

100

38083090

3100-04-7

 

Formulacija:

pripravek za sproščanje plina (GE)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FITOREGULATOR

Proizvajalec:

JANSSEN PMP, Preservation and Material Protection a division of Janssen Pharmaceutica NV

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2024

 

Uporaba na:

MABSD: jablana (Malus domestica)

Uporaba proti:

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jablana: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-87/14/7

20.2.2017

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-87/14/11

11.10.2018

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-87/14/22

14.10.2020

31.10.2024

Sprememba

U34330-87/14/28

20.12.2021

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-87/14/43

10.10.2022

31.10.2024


| |