Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

RAPTOL SPRAY

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

olje navadne ogrščice

0,825

38081090

8002-13-9

piretrin

0,0045

38081010

8003-34-7

 

Formulacija:

druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene (AL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID, AKARICID

Proizvajalec:

Neudorff GmbH KG

Zastopnik, distributer:

AGROPROM, D.O.O. MEDVODE

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2022

 

Uporaba na:

BRSOG: kolerabica (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); NNNOK: pečkato sadno drevje (pečkarji)

Uporaba proti:

1COCCF: kaparji (Coccoidae); 1APHIF: listne uši (Aphididae); 1TETRG: pršice prelke iz rodu Tetranychus (Tetranychus DUFOUR, 1832); 1insec: sesajoče žuželke (sesajoče žuželke); 1ALEYF: ščitkarji (Aleyrodidae Westwood, 1840); 1PSEUF: volnati kaparji (Pseudococcidae)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P309+P311: PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

kolerabica: 3 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, pečkato sadno drevje: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-90/16/5

7.7.2017

31.8.2022

Sprememba

U34330-90/16/9

16.4.2019

31.8.2022

Podaljšanje

U34330-1/20/27

20.8.2020

31.8.2022


| |