Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SMARTFRESH PROTABS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

drugo

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

1-metilciklopropen

2

38083090

3100-04-7

 

Formulacija:

tablete (TB)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FITOREGULATOR

Proizvajalec:

AgroFresh Holding France S.A.S.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2024

 

Uporaba na:

PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.)

Uporaba proti:

x: skladiščna porjavelost kožice plodov (skald) (skladiščna porjavelost kožice plodov (skald))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hruška: zagotovljena z načinom uporabe, jablana: zagotovljena z načinom uporabe, paradižnik: zagotovljena z načinom uporabe, sliva: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-102/16/3

26.10.2017

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-102/16/9

27.9.2019

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-102/16/13

3.7.2020

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-102/16/14

1.6.2022

31.7.2024


| |