Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

AMYLO - X

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, sev D747

25

38082080

/FRAC: BM/BM02

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

CBC (Europe) S.r.l.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.3.2026

 

Uporaba na:

ATICH: aktinidija (Actinidia chinesis (PLANCH.)); 1CUCF: bučevke z neužitno lupino (Cucurbitaceae); 1CUCF: bučevke z užitno lupino (Cucurbitaceae); NNNFU: gobe (gobe); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); NNNOB: Jagodičevje (Jagodičevje); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); NNNOS: koščičasto sadno drevje (koščičarji); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); NNNOK: pečkato sadno drevje (pečkarji); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

PSDMVF: bakterijska pegavost (Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson); PSDMCI: bakterijska solatna gniloba (Pseudomonas cichorii); PSDMAK: bakterijski ožig aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae); XANTPR: bakterijski rak koščičarjev (Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.); 1SCLEG: bele gnilobe (Sclerotinia spp.); PLEOAL: beluševa rjava pegavost (Stemphylium vesicarium (WALLR.) SIMMONS); ERWIAM: hrušev ožig (Erwinia amylovora (BURRILL) WINSLOW ET AL.); 1PODOG: pepelovka iz rodu Podosphaera (Podosphaera); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); MONISP: sadne gnilobe, monilije (Monilinia HONEY); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); BREMLA: solatna plesen (Bremia lactucae REGEL); zelena plesen (Trichoderma aggresivun)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

aktinidija: karenca ni potrebna, bučevke z neužitno lupino: karenca ni potrebna, bučevke z užitno lupino: karenca ni potrebna, gobe: karenca ni potrebna, jagoda: karenca ni potrebna, Jagodičevje: karenca ni potrebna, jajčevec: karenca ni potrebna, koščičasto sadno drevje: karenca ni potrebna, paprika: karenca ni potrebna, paradižnik: karenca ni potrebna, pečkato sadno drevje: karenca ni potrebna, solata: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-34/17/4

26.10.2017

31.3.2026

Sprememba

U34330-101/19/2

4.2.2020

31.3.2026

Sprememba

U34330-34/17/11

12.3.2020

31.3.2026


| |