Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CLINIC TF

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

glifosat v obliki izopropilamino soli

48,6

38083027

38641-94-0HRAC: 9

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

CINKARNA CELJE, D.D.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

15.12.2023

 

Uporaba na:

YPFLG: gozdna drevesnica (gozdna drevesnica); YPFLE: gozdni nasad (gozdni nasad); NNNOS: koščičarji (koščičarji); NNNOG: lupinarji (lupinarji); YACKR: neobdelano kmetijsko zemljišče (praha) (neobdelano kmetijsko zemljišče); NNNBA: okrasna drevesnica (okrasna drevesnica); NNNOK: pečkarji (pečkarji); NNNAC: poljščine (Poljščine); YSTEG: strnišče (strnišče); YNIGF: športna trata (športne trate); NNNFW: travnik (travnik); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); NNNZW: vrtna (okrasna) trata (vrtna trata); NNNVV: vrtnine (vrtnine)

Uporaba proti:

ABUTH: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti MED.); CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); TRFRE: bela plazeča detelja (Trifolium repens L.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); VERHE: bršljanastolistni jetičnik (Veronica hederifolia); TRFPR: črna detelja (Trifolium pratense); 1TRFG: detelja (Trifolium L.); SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); VICSS: grašica (Vicia L. sp.); MEDLU: hmeljna meteljka (Medicago lupulina); SONAS: hrapava škrbinka (Sonchus asper); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); ERICA: kanadska hudoletnica (Erigeron canadensis); 1URTG: kopriva (Urtica L.); 1GERG: krvomočnica (Geranium spp.); RUMAA: mala kislica (Rumex acetosella L.); URTUR: mala kopriva (Urtica urens L.); DIGIS: mala srakonja (Digitaria ischaemum); GERMO: mehka krvomočnica (Geranium molle); GERDI: nacepljenolistna krvomočnica (Geranium dissectum); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); DACGL: navadna pasja trava (Dactylis glomerata); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); XANPU: navadni bodič (Xanthium strumarium L.); SENVU: navadni grint (Senecio vulgaris L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare); LAPCO: navadni kolenček (Lapsana communis); DATST: navadni kristavec (Datura stramonium L.); ARTVU: navadni pelin (Artemisia vulgaris L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); TAROF: navadni regrat (Taraxacum officinale WEBER in WIGGERS); ACHMI: navadni rman (Achillea millefolium L.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (L.) BEAUV.); POROL: navadni tolščak (Portulaca oleracea L.); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); SONAR: njivska škrbinka (Sonchus arvensis L.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); VERAG: njivski jetičnik (Veronica agrestis L.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); 1CIRG: osat (Cirsium MILL); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); PLALA: ozkolistni trpotec (Plantago lanceolata); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); AMBEL: pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); VERRE: plazeči jetičnik (Veronica repens); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); VERAR: poljski jetičnik (Veronica arvensis); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); RUMOB: topolistna kislica (Rumex obtusifolius L.); LOLPE: trpežna ljuljka (Lolium perenne L.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel); URTDI: velika kopriva (Urtica dioica L.); PLAMA: veliki trpotec (Plantago major L.); MATMT: vonjava kamilica (Matricaria matricarioides); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

gozdna drevesnica: karenca ni potrebna, gozdni nasad: karenca ni potrebna, koščičarji: zagotovljena s časom uporabe, lupinarji: zagotovljena s časom uporabe, neobdelano kmetijsko zemljišče (praha): zagotovljena z načinom uporabe, okrasna drevesnica: karenca ni potrebna, pečkarji: zagotovljena s časom uporabe, poljščine: zagotovljena s časom uporabe, strnišče: zagotovljena z načinom uporabe, športna trata: karenca ni potrebna, travnik: zagotovljena s časom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): zagotovljena s časom uporabe, vrtna (okrasna) trata: karenca ni potrebna, vrtnine: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-46/16/10

22.2.2018

15.12.2022

Sprememba

U34330-46/16/14

27.6.2018

15.12.2022

Podaljšanje

U34330-46/16/20

12.10.2022

15.12.2023


| |