Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

IRONMAX PRO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

železov (III) fosfat

2,42

38089090

10045-86-0

 

Formulacija:

gotova vaba (RB)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

LIMACID

Proizvajalec:

DE SANGOSSE

Zastopnik, distributer:

AGROLIT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2031

 

Uporaba na:

(mladi listi ter poganjki vrtnin); (solatnice); CYUSC: artičoka (Cynara scolymus L.); APUGV: belušna zelena (Apium graveolens L.); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cultiflora DC.); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); RAPSN: črna redkev (Raphanus sativus L. var. niger (MILL.) PERS.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); APUGR: gomoljna zelena (Apium graveolens L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); DAUCA: korenje (Daucus carota L.); ZEAMX: koruza (Zea mays L.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); CUMSA: navadna kumara (Cucumis sativus L.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); FOEVU: navadni koromač (Foeniculum vulgare MILL.); oljnice (oljnice); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); NNNFW: pašnik (pašnik); ALLPO: por (Allium porrum L.); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) PETERM./REICHENB); ZEAMS: sladka koruza (Zea mays L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); ALLCE: spomladanska čebula (Allium cepa Spring Onion); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L. subsp. rapa (DC.) METZG.); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.); NNNZW: vrtna trata (vrtna trata); 3HERC: zelišča (Zelišča); YCERE: žito (ŽITA)

Uporaba proti:

DERORE: mrežasti slinar (Deroceras reticulatum); 1LIMAF: polži slinarji (Limacidae); ARIOHO: vrtni lazar (Arion hortensis)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: karenca ni potrebna, artičoka: karenca ni potrebna, belušna zelena: karenca ni potrebna, brokoli: karenca ni potrebna, brstični ohrovt: karenca ni potrebna, bučka: karenca ni potrebna, cvetača: karenca ni potrebna, čebula: karenca ni potrebna, česen: karenca ni potrebna, črna redkev: karenca ni potrebna, dinja: karenca ni potrebna, glavnato zelje: karenca ni potrebna, gomoljna zelena: karenca ni potrebna, jajčevec: karenca ni potrebna, korenje: karenca ni potrebna, koruza: karenca ni potrebna, krmna pesa: karenca ni potrebna, navadna kumara: karenca ni potrebna, navadna lubenica: karenca ni potrebna, navadni fižol: karenca ni potrebna, navadni grah: karenca ni potrebna, navadni koromač: karenca ni potrebna, oljnice: karenca ni potrebna, paprika: karenca ni potrebna, paradižnik: karenca ni potrebna, pašnik: karenca ni potrebna, por: karenca ni potrebna, rdeča pesa: karenca ni potrebna, rumena koleraba: karenca ni potrebna, sladka koruza: karenca ni potrebna, sladkorna pesa: karenca ni potrebna, solata: karenca ni potrebna, spomladanska čebula: karenca ni potrebna, strniščna repa: karenca ni potrebna, špinača: karenca ni potrebna, vrtna trata: karenca ni potrebna, zelišča: karenca ni potrebna, žito: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-71/17/4

8.6.2018

31.12.2031

Sprememba

U34330-71/17/12

26.4.2019

31.12.2031

Sprememba

U34330-71/17/17

17.7.2019

31.12.2031


| |