Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FLUROSTAR 200

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

fluroksipir

20

38083027

69377-81-7HRAC: 4

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

GLOBACHEM NV

Zastopnik, distributer:

CERTIS BELCHIM SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

3STREO: avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); NNNFW: pašnik (pašnik); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (ozimni) (Secale cereale L.); NNNFW: travnik (travnik); 1TTLG: tritikala (ozimni) (X Triticosecale Wittm.); YGLES: železniške površine (železniške površine)

Uporaba proti:

BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1RUMG: kislice (Rumex (Linnaeus)); TAROF: navadni regrat (Taraxacum officinale WEBER in WIGGERS); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine (Linnaeus)); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel); URTDI: velika kopriva (Urtica dioica (Linnaeus))

Opozorila in obvestila:

H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

avtoceste/hitre ceste: karenca ni potrebna, ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pašnik: 7 dni, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rž (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, travnik: 7 dni, tritikala (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, železniške površine: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-92/17/9

5.7.2018

31.12.2025

Sprememba

U34330-8/19/6

11.4.2019

31.12.2025

Podaljšanje

U34330-92/17/18

15.11.2022

31.12.2025

Sprememba

U34330-92/17/21

25.1.2023

31.12.2025

Sprememba

U34330-45/23/24

21.3.2024

31.12.2025


| |