Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SONATA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Bacillus pumilus QST 2808

1,435

38082080

/FRAC: BM/BM02

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2025

 

Uporaba na:

CUUPE: buča (Cucurbita pepo L.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); XXXXX: kmetijske rastline (Ostale rastline in rastlinski proizvodi); 1CUMG: kumare (Cucumis); CICIF: listnati radič (Cichorium intybus var. foliosum HEGI); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); VLLLO: navadni motovilec (Valerianella locusta (L.) LATERRADE em. BETCKE); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); PARCR: pravi peteršilj (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill); NIOTA: tobak (Nicotiana L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

OIDILY: avstralska paradižnikova pepelovka (Euoidium lycopersici); SPHRFU: bučna in kumarna pepelovka (Sphaerotheca fuliginea (SCHLECHTEND. ex FR.) POLLACCI/SALM.); UNCINE: oidij vinske trte (Uncinula necator (SCHWEIN.) BURRILL); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

buča: karenca ni potrebna, bučka: karenca ni potrebna, dinja: karenca ni potrebna, endivija: karenca ni potrebna, jajčevec: karenca ni potrebna, kmetijske rastline: karenca ni potrebna, kumare: karenca ni potrebna, listnati radič: karenca ni potrebna, navadna lubenica: karenca ni potrebna, navadni motovilec: karenca ni potrebna, paprika: karenca ni potrebna, paradižnik: karenca ni potrebna, pravi peteršilj: karenca ni potrebna, tobak: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-26/17/5

21.2.2020

31.8.2025


| |