Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

TAEGRO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24

13

38082080

/

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Novozymes France S.A.S.

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.6.2033

 

Uporaba na:

CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); 1CUCF: bučnice z neužitno lupino (Cucurbitaceae); 1CUCF: bučnice z užitno lupino (Cucurbitaceae); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); 1CUMG: kumare (Cucumis); CUMSA: kumare za vlaganje (Cucumis sativus L.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); UNCINE: oidij vinske trte (Uncinula necator (SCHWEIN.) BURRILL); OIDINL: paradižnikova pepelovka (Oidium neolycopersici); 1PODOG: pepelovka iz rodu Podosphaera (Podosphaera); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); GOLOSP: pepelovke iz rodu Golovinomyces (Golovinomyces sp.); 1SPHRG: pepelovke iz rodu Sphaerotheca (Sphaerotheca LEV.); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); BREMLA: solatna plesen (Bremia lactucae REGEL)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bučka: 1 dni, bučnice z neužitno lupino: 1 dni, bučnice z užitno lupino: 1 dni, dinja: 1 dni, jagoda: 1 dni, jajčevec: 1 dni, kumare: 1 dni, kumare za vlaganje: 1 dni, navadna lubenica: 1 dni, paprika: 1 dni, paradižnik: 1 dni, solata: 1 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 1 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 1 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-51/17/6

3.4.2020

1.6.2033


| |