Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

TAEGRO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24

13

38082080

/FRAC: BM/BM02

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Novozymes A/S

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.6.2033

 

Uporaba na:

(mladi listi ter poganjki vrtnin); ATICH: aktinidija (Actinidia chinesis (PLANCH.)); VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); ABOSS: aronija (Aronia sp.); VICFX: bob (Vicia faba L.); PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); VACVI: brusnica (Vaccinium vitis-idaea L.); 1CUCF: bučevke z neužitno lupino (Cucurbitaceae); 1CUCF: bučevke z užitno lupino (Cucurbitaceae); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cultiflora DC.); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); CPSFR: čili paprika (Capsicum frutescens Linnaeus); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); LYUHA: goji jagoda (Lycium barbarum L.); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); DOSKA: kaki (Diospyros kaki L.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.); BRSOG: kolerabica (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.); 1DAUG: korenje (Daucus L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); 1CSNG: kostanj (Castanea MILL.); 1CUMG: kumare (Cucumis); CUMSA: kumare za vlaganje (Cucumis sativus L.); BRSOA: listni ohrovt (Brassica oleracea var. viridis); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); CNISA: navadna konoplja (Cannabis sativa L.); LENCU: navadna leča (Lens culinaris); CYLAV: navadna leska (Corylus avellana L.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); ARWLA: navadni hren (Armoracia lapathifolia GILIB. ex USTERI); VLLLO: navadni motovilec (Valerianella locusta (L.) LATERRADE em. BETCKE); ASPOF: navadni špargelj (Asparagus officinalis L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); ABMES: okra (Abelmoschus esculentus); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea L.); 1IUGG: oreh (Juglans L.); BRSCH: pak choi (Brassica rapa subsp. chinensis (Linnaeus) Hanelt); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); RAPSR: redkvica (Raphanus sativus L.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); 1RUBG: robide (Rubus L.); ERUVE: rukola (Eruca sativa); LONCO: sibirska borovnica (Lonicera caerulea); sladkorni grah (Pisum sativum subsp. sativum convar. axiphium ALEFELD em. C.O.LEHMANN); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); ALLCE: spomladanska čebula (Allium cepa Spring Onion); ALLAS: šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.); 3HERC: zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

1COLLG: antraknoze (Colletotrichum CORDA); SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); 1SCLEG: bele gnilobe (Sclerotinia spp.); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); PHYTCM: črnilovka kostanja (Phytophthora cambivora (Petri) Buisman); PHYTCN: koreninska gniloba borovnic (Phytophthora cinnamomi Rands); ENDOPA: kostanjev rak (Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr); PHYLGU: leskova pepelovka (Phyllactinia guttata (Wallroth) Léveillé); MYCOBR: obročkasta pegavost kapusnic (Mycosphaerella brassicicola); UNCINE: oidij vinske trte (Uncinula necator (SCHWEIN.) BURRILL); CYCLOL: oljkova kozavost (Cycloconium oleaginum CAST.); OIDINL: paradižnikova pepelovka (Oidium neolycopersici); 1PODOG: pepelovka iz rodu Podosphaera (Podosphaera); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); GOLOSP: pepelovke iz rodu Golovinomyces (Golovinomyces sp.); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); 1SPHRG: pepelovke iz rodu Sphaerotheca (Sphaerotheca LEV.); MONISP: sadne gnilobe, monilije (Monilinia HONEY); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); BREMLA: solatna plesen (Bremia lactucae REGEL)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: 1 dni, aktinidija: 1 dni, ameriška borovnica: 1 dni, aronija: 1 dni, bob: 1 dni, breskev: 1 dni, brokoli: 1 dni, brstični ohrovt: 1 dni, brusnica: 1 dni, bučevke z neužitno lupino: 1 dni, bučevke z užitno lupino: 1 dni, bučka: 1 dni, cvetača: 1 dni, čebula: 1 dni, česen: 1 dni, češnja: 1 dni, čili paprika: 1 dni, dinja: 1 dni, endivija: 1 dni, glavnato zelje: 1 dni, goji jagoda: 1 dni, jagoda: 1 dni, jajčevec: 1 dni, kaki: 1 dni, kitajski kapus: 1 dni, kolerabica: 1 dni, korenje: 1 dni, kosmulja: 1 dni, kostanj: 1 dni, kumare: 1 dni, kumare za vlaganje: 1 dni, listni ohrovt: 1 dni, malina: 1 dni, marelica: 1 dni, navadna konoplja: 1 dni, navadna leča: 1 dni, navadna leska: 1 dni, navadna lubenica: 1 dni, navadni fižol: 1 dni, navadni grah: 1 dni, navadni hren: 1 dni, navadni motovilec: 1 dni, navadni špargelj: 1 dni, nektarina: 1 dni, okra: 1 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljka: 1 dni, oreh: 1 dni, pak choi: 1 dni, paprika: 1 dni, paradižnik: 1 dni, rdeča pesa: 1 dni, redkvica: 1 dni, ribez: 1 dni, robide: 1 dni, rukola: 1 dni, sibirska borovnica: 1 dni, sladkorni grah: 1 dni, sliva: 1 dni, solata: 1 dni, spomladanska čebula: 1 dni, šalotka: 1 dni, špinača: 1 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 1 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 1 dni, višnja: 1 dni, zelišča: 1 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-51/17/6

3.4.2020

1.6.2033

Sprememba

U34330-51/17/16

12.2.2021

1.6.2033

Sprememba

U34330-51/17/22

31.8.2021

1.6.2033


| |