Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

POLYVERSUM

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Pythium oligandrum M1

25

38082080

/

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BIOPREPARATY, spol. s.r.o

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2022

 

Uporaba na:

NNNBA: (trsnica, drevesnica, vzgajališče sadik); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cultiflora DC.); NNNBA: drevesnice okrasnih rastlin (drevesnice okrasnih rastlin); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); APUGR: gomoljna zelena (Apium graveolens L.); SINSS: gorjušica (Sinapis sp.); YPFLG: gozdne drevesnice (gozdne drevesnice); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); YNIGF: igrišče za golf (igrišče za golf); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); 1BRSG: kapusnice (Brassica L.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.); DAUCA: korenje (Daucus carota L.); ZEAMX: koruza (Zea mays L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); 1CUMG: kumare (Cucumis); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.); APUGV: navadna zelena (Apium graveolens L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); BRSRO: oljna repica (Brassica rapa L. subsp. oleifera (DC.) METZG.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); PARCR: pravi peteršilj (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill); RAPSS: redkev (Raphanus sp.); SECCE: rž (Secale cereale L.); YNIGF: športne trate (športne trate); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); NNNZW: vrtna trata (vrtna trata); PAPSO: vrtni mak (Papaver somniferum L.); NNNVV: vrtnine (VRTNINE)

Uporaba proti:

PHYTFR: (Phytophthora fragariae C.J. Hickman); SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); MYCOFR: bela jagodna listna pegavost (Mycosphaerella fragariae (TUL.) LINDAU); RHIZSO: bela noga krompirja (Rhizoctonia solani KÜHN); ALTEBA: črna listna pegavost kapusnic (Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO); DIAPHE: črna pegavost sončničnih stebel (Diaporthe helianthi MUNTANOLA-CVETKOVIC, MIHALJCEVIC & PETROV); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); 1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); PHOMSP: glive iz rodu Phoma (Phoma FRIES); 1PYTHG: glive iz rodu Pythium (Pythium PRINGSHEIM); VERTSP: glive iz rodu Verticillium (Verticillium sp.); 1FUNGK: glivične bolezni (fungi); GNOMFR: gnomonijska gniloba jagod (Gnomonia fructicola); ASCOPI: grahova pegavost (Ascochyta pisi); HELMSP: helmintosporioza kličnih listov (Helminthosporium LINK spp.); PSPEHU: hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (MIYABE & TAKAH.) G.W.WILS.); DIPCEA: jagodna rdeča listna pegavost (Diplocarpon earliana); PEROPA: kapusna plesen (Hyaloperonospora parasitica (PERS.) FR.); PSPECU: kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV); 1SEPTG: listne pegavosti iz rodu Septoria (Septoria FRIES); ALTEPP: makova črna pegavost (Alternaria papavericola Woudenberg & Crous); PEROAR: makova plesen (Peronospora arborescens (Berkeley) Caspary (Berkeley) Caspary); 1CERCG: pegavosti iz rodu Cercospora (Cercospora FRESEN); 1PHYSG: pegavosti iz rodu Phylosticta (Phylosticta PERS.); PODOFU: pepelovka bučnic (Podosphaera fusca); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); MONGNI: snežna plesen (Monographella nivalis (Schaffnit) E.Müller); LEPTMA: suha trohnoba zelja (Leptosphaeria maculans (DESMAZIERES) CESATI & DE NOTARIS)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: zagotovljena z načinom uporabe, brokoli: 1 dni, brstični ohrovt: 1 dni, cvetača: 1 dni, drevesnice okrasnih rastlin: karenca ni potrebna, glavnato zelje: 1 dni, gomoljna zelena: 1 dni, gorjušica: 1 dni, gozdne drevesnice: karenca ni potrebna, hmelj: 1 dni, igrišče za golf: karenca ni potrebna, jagoda: 1 dni, kapusnice: 1 dni, kitajski kapus: 1 dni, korenje: 1 dni, koruza: 1 dni, krompir: 1 dni, kumare: 1 dni, navadna pšenica: 1 dni, navadna sončnica: 1 dni, navadna zelena: 1 dni, navadni grah: 1 dni, navadni ječmen: 1 dni, navadni oves: 1 dni, ohrovt, glavnati: 1 dni, oljna ogrščica: 1 dni, oljna redkev: 1 dni, oljna repica: 1 dni, paprika: 1 dni, paradižnik: 1 dni, pastinak: 1 dni, pravi peteršilj: 1 dni, rž: 1 dni, športne trate: karenca ni potrebna, tritikala: 1 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 1 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 1 dni, vrtna trata: karenca ni potrebna, vrtni mak: 1 dni, vrtnine: 1 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-81/19/4

24.4.2020

30.4.2022


| |