Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MICROTHIOL DISPERSS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

žveplo

80

38082015

7704-34-9FRAC: M/M02

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID, AKARICID

Proizvajalec:

UPL Europe Ltd.

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

KZ AGRARIA KOPER, Z.O.O., KOPER

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); VACMA: ameriška brusnica (Vaccinum macrocarpon Aiton); SAMNI: bezeg (Sambucus nigra L.); PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); NNNOB: drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); 1RUBG: križanci maline in robide (Rubus (križanci)); CUMSA: kumara (Cucumis sativus L.); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); 1MORG: murva (Morus L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); RUBOC: robida (Rubus occidentalis L.); NNNOB: rozgasto sadje (rozgasto sadje); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); ROSCN: šipek (Rosa canina L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

SPHRPA: breskova pepelovka (Sphaerotheca pannosa (WALLR. ex FR.) LEV. var. persicae WORONICHIN); PHOPVI: črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola (SACCARDO) SACCARDO); VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); 1ACULG: listne pršice (Aculus sp.); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); ERYSBE: pesna pepelasta plesen (Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN); EPITVI: pršica trsne kodravosti (Calepitrimerus vitis (NALEPA, 1905)); 1ACARO: pršice (Acaridae); ERYSGS: ržena pepelovka (Erysiphe graminis DC. f. sp. secalis EM.MARCHAL); VASAFL: slivova listna pršica (Aculus fockeui (NALEPA & TROUESSART)); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT); ERPHVI: trsna pršica (Colomerus vitis (PAGENSTECHER, 1857))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ameriška borovnica: 7 dni, ameriška brusnica: 7 dni, bezeg: 7 dni, breskev: 7 dni, buča: 3 dni, bučka: 3 dni, dinja: 3 dni, drobno sadje in jagodičevje, drugo: 7 dni, hruška: 7 dni, jablana: 7 dni, jajčevec: 3 dni, ječmen (jari+ozimni): 35 dni, kosmulja: 7 dni, križanci maline in robide: 7 dni, kumara: 3 dni, kutina: 7 dni, lubenica: 3 dni, malina: 7 dni, marelica: 7 dni, murva: 7 dni, nektarina: 7 dni, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, pšenica (jari+ozimni): 35 dni, ribez: 7 dni, robida: 7 dni, rozgasto sadje: 7 dni, rž (jari+ozimni): 35 dni, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe, sliva: 7 dni, šipek: 7 dni, tritikala: 35 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-50/20/9

22.1.2021

31.12.2022

Sprememba

U34330-50/20/14

31.5.2022

31.12.2022

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-50/20/17

19.4.2023

31.12.2024


| |