Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 7.8.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

KARBICURE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

kalijev hidrogen karbonat

85

38089090

298-14-6FRAC: N/NC

 

Formulacija:

vodotopni prašek (SP)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Agronaturalis Limited, Suite B, Crown House

Zastopnik, distributer:

PLANTA PRELESJE D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.11.2024

 

Uporaba na:

NNNAA: (začimbnice); CYUSC: artičoka (Cynara scolymus L.); PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); CUUPE: buča (Cucurbita pepo L.); 1CUCF: bučevke z neužitno lupino (Cucurbitaceae); 1CUCF: bučevke z užitno lupino (Cucurbitaceae); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); CPSFR: čili paprika (Capsicum frutescens Linnaeus); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); NNNAA: dišavnice (dišavnice); LYUHA: goji jagoda (Lycium barbarum L.); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); 1PYUG: hruška (rod) (Pyrus L.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CYUCA: kardij (Cynara cardunculus L.); 1CUMG: kumare (Cucumis); CUMSA: kumare za vlaganje (Cucumis sativus L.); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PYUPY: nashi (japonska hruška) (Pyrus pyrifolia); CYDOB: navadna kutina (Cydonia oblonga MILL.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); 1MSPG: nešplja (Mespilus); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); 1RUBG: robide (Rubus L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); 1ROSG: vrtnice (Rosa L.); 3HERC: zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

1ERYSF: bolezni iz družine Erysiphaceae (Erysiphaceae); SPHRMA: hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis (Wallroth) Braun & Takamatsu); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); MONIFG: navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); MONIFC: plodova monilija (Monilinia fructicola (Winter) Honey); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); SPHRPA: šipkova pepelovka (Podosphaera pannosa (Wallroth) de Bary)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P262: Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: 1 dni, artičoka: 1 dni, breskev: 1 dni, buča: 1 dni, bučevke z neužitno lupino: 1 dni, bučevke z užitno lupino: 1 dni, bučka: 1 dni, čili paprika: 1 dni, dinja: 1 dni, dišavnice: 1 dni, goji jagoda: 1 dni, hmelj: 1 dni, hruška (rod): 1 dni, jablana: 1 dni, jagoda: 1 dni, jajčevec: 1 dni, kardij: 1 dni, kumare: 1 dni, kumare za vlaganje: 1 dni, malina: 1 dni, marelica: 1 dni, nashi (japonska hruška): 1 dni, navadna kutina: 1 dni, navadna lubenica: 1 dni, nektarina: 1 dni, nešplja: 1 dni, okrasne rastline: 1 dni, paprika: 1 dni, paradižnik: 1 dni, ribez: 1 dni, robide: 1 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 1 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 1 dni, vrtnice: 1 dni, zelišča: 1 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-2/20/14

11.5.2021

1.11.2024

Podaljšanje

U34330-2/20/25

19.7.2022

1.11.2024


| |