Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

KARBICURE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

kalijev hidrogen karbonat

85

38089090

298-14-6FRAC: N/NC

 

Formulacija:

vodotopni prašek (SP)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Agronaturalis Limited, Suite B, Crown House

Zastopnik, distributer:

PLANTA PRELESJE D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.11.2024

 

Uporaba na:

CYUSC: artičoka (Cynara scolymus L.); PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); 1CUCF: bučevke (z užitno in neužitno lupino) (Cucurbitaceae); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); CPSFR: čili paprika (Capsicum frutescens Linnaeus); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); LYUHA: goji jagoda (Lycium barbarum L.); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CYUCA: kardij (Cynara cardunculus L.); CUMSA: kumara (za solato in za vlaganje) (Cucumis sativus L.); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PYUPY: nashi (japonska hruška) (Pyrus pyrifolia); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); MSPGE: nešplja (Mespilus germanica Linnaeus); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); 1RIBG: ribez (Ribes L.); RUBOC: robida (Rubus occidentalis L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); 1ROSG: vrtnice (Rosa L.); NNNAA: začimbnice (začimbnice); 3HERC: zelišča in užitni cvetovi (Zelišča in užitni cvetovi)

Uporaba proti:

1ERYSF: bolezni iz družine Erysiphaceae (Erysiphaceae); SPHRMA: hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis (Wallroth) Braun & Takamatsu); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); MONIFG: navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); MONIFC: plodova monilija (Monilinia fructicola (Winter) Honey); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); SPHRPA: šipkova pepelovka (Podosphaera pannosa (Wallroth) de Bary)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P262: Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

artičoka: 1 dni, breskev: 1 dni, buča: 1 dni, bučevke (z užitno in neužitno lupino): 1 dni, bučka: 1 dni, čili paprika: 1 dni, dinja: 1 dni, goji jagoda: 1 dni, hmelj: 1 dni, hruška: 1 dni, jablana: 1 dni, jagoda: 1 dni, jajčevec: 1 dni, kardij: 1 dni, kumara (za solato in za vlaganje): 1 dni, kutina: 1 dni, lubenica: 1 dni, malina: 1 dni, marelica: 1 dni, nashi (japonska hruška): 1 dni, nektarina: 1 dni, nešplja: 1 dni, okrasne rastline: 1 dni, paprika: 1 dni, paradižnik: 1 dni, ribez: 1 dni, robida: 1 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 1 dni, vrtnice: 1 dni, začimbnice: 1 dni, zelišča in užitni cvetovi: 1 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-2/20/14

11.5.2021

1.11.2024

Podaljšanje

U34330-2/20/25

19.7.2022

1.11.2024


| |