Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CLAP

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

klopiralid

30

38083027

1702-17-6HRAC: 4

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O., PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.9.2025

 

Uporaba na:

SINAL: gorjušica (za seme za olje/prehrano) (Sinapis alba L.); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm); LIUUT: lan (za seme za olje/prehrano) (Linum usitatissimum L.); 1LILGEN: lilija (Lilium Tournier ex Linnaeus); PAPSO: mak, vrtni (za seme za olje/prehrano) (Papaver somniferum L.); NARPS: narcisa (Narcissus pseudonarcissus Linnaeus); BRSNN: oljna ogrščica (ozimni) (Brassica napus L.); AVESA: oves (ozimni) (Avena sativa L.); TRZAX: pšenica (ozimni) (Triticum aestivum L.); CMASA: riček (za seme za olje/prehrano) (Camelina sativa (Linnaeus) Crantz); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus subsp. rapifera Metzger); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); NNNBA: sadna drevesnica (sadna drevesnica); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); 1TTLG: tritikala (ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

1XANG: bodiči (Xanthium L.); 1POLG: dresni (Polygonum L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); CENCY: modri glavinec (Centaurea cyanus L.); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); 1CIRG: osat (Cirsium MILL); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

gorjušica (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, jagoda: zagotovljena s časom uporabe, ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, krmna pesa: 80 dni, lan (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, lilija: karenca ni potrebna, mak, vrtni (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, narcisa: karenca ni potrebna, oljna ogrščica (ozimni): 120 dni, oves (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, riček (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, rumena koleraba: 80 dni, rž (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, sadna drevesnica: zagotovljena z načinom uporabe, sladkorna pesa: 80 dni, tritikala (ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-55/20/12

19.7.2021

30.9.2025

Podaljšanje

U34330-55/20/26

13.4.2023

30.9.2025


| |