Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CLAP

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

klopiralid

30

38083027

1702-17-6HRAC: 4

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O., PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2023

 

Uporaba na:

NNNBA: (drevesnica); NNNZZ: (okrasne rastline, čebulnice); SINSS: gorjušica (Sinapis sp.); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); ZEAMX: koruza (Zea mays L.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); LIUUT: navadni lan (Linum usitatissimum L.); CMASA: navadni riček (Camelina sativa); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); 1AVEG: oves (Avena); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) PETERM./REICHENB); SECCE: rž (Secale cereale L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.); PAPSO: vrtni mak (Papaver somniferum L.)

Uporaba proti:

1XANG: bodiči (Xanthium L.); 1POLG: dresni (Polygonum L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); CENCY: modri glavinec (Centaurea cyanus L.); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); 1CIRG: osat (Cirsium MILL); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: karenca ni potrebna, : zagotovljena z načinom uporabe, gorjušica: zagotovljena s časom uporabe, jagoda: zagotovljena s časom uporabe, koruza: zagotovljena s časom uporabe, krmna pesa: 80 dni, navadna pšenica: zagotovljena s časom uporabe, navadni ječmen: zagotovljena s časom uporabe, navadni lan: zagotovljena s časom uporabe, navadni riček: zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica: 120 dni, oves: zagotovljena s časom uporabe, rumena koleraba: 80 dni, rž: zagotovljena s časom uporabe, sladkorna pesa: 80 dni, tritikala: zagotovljena s časom uporabe, vrtni mak: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-55/20/12

19.7.2021

30.4.2023


| |