Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ECOMETAL

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metaldehid

1,5

38089090

108-62-3

 

Formulacija:

zrnasta vaba (GB)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

LIMACID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O., PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.5.2024

 

Uporaba na:

1CIDG: agrumi (Citrus L.); PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); EIOJA: Japonska nešplja (Eriobotrya japonica); ZEAMX: koruza (Zea mays L.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); CYDOB: navadna kutina (Cydonia oblonga MILL.); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); 1MSPG: nešplja (Mespilus); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); SECCE: rž (Secale cereale L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

DERORE: mrežasti slinar (Deroceras reticulatum); ARIOHO: vrtni lazar (Arion hortensis)

Opozorila in obvestila:

EUH210: Varnosti list na voljo na zahtevo. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

agrumi: zagotovljena s časom uporabe, breskev: zagotovljena s časom uporabe, češnja: zagotovljena s časom uporabe, Japonska nešplja: zagotovljena s časom uporabe, koruza: zagotovljena s časom uporabe, krmna pesa: zagotovljena s časom uporabe, marelica: zagotovljena s časom uporabe, navadna kutina: zagotovljena s časom uporabe, navadna pšenica: zagotovljena s časom uporabe, navadni ječmen: zagotovljena s časom uporabe, navadni oves: zagotovljena s časom uporabe, nektarina: zagotovljena s časom uporabe, nešplja: zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica: zagotovljena s časom uporabe, rž: zagotovljena s časom uporabe, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe, sliva: zagotovljena s časom uporabe, solata: zagotovljena s časom uporabe, tritikala: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-82/17/7

15.9.2021

31.5.2024


| |