Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

DUAL GOLD 960 EC Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

S-metolaklor

96

38083015

87392-12-9HRAC: 15

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xi, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

Zaloge v uporabi do:

23.7.2024

Zaloge v prodaji do:

23.5.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); SORVU: sirek (za zrnje in silažo) (Sorghum bicolor (L.) Moench); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); GLXMA: soja (za seme za olje/prehrano) (Glycine max (L.) MERR.); HELAN: sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.)

Uporaba proti:

SORHA: divji sirek (Sorghum halepense (Linnaeus) Persoon); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); PANDI: golo proso (Panicum dichotomiflorum MICHX.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (Linnaeus) SCOP.); DIGIS: mala srakonja (Digitaria ischaemum (Schreber) Muhlenberg); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (Linnaeus) P.BEAUV.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (Linnaeus) Villars); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (Linnaeus) Medicus); POROL: navadni tolščak (Portulaca oleracea (Linnaeus)); 1CYPG: ostrice (Cyperus (Linnaeus)); SETPU: sivozeleni muhvič (Setaria pumila (Poiret) Römer & Schultes); 1AMAG: ščiri (Amaranthus (Linnaeus)); SETVE: vretenčasti muhvič (Setaria verticillata (Linnaeus) Palisot de Beauvois); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (Linnaeus) Palisot de Beauvois)

Opozorila in obvestila:

R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za silažo): 91 dni, koruza (za zrnje): zagotovljena s časom uporabe, sirek (za silažo): 91 dni, sirek (za zrnje): zagotovljena s časom uporabe, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe, soja (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, sončnica (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-200/01

17.5.2001

15.3.2006

Sprememba

327-02-219/03

24.7.2003

15.3.2006

Podaljšanje

327-02-200/01/6

15.3.2006

31.7.2023

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

31.7.2023

Začasno podaljšanje

327-02-200/01/12

14.3.2011

31.7.2023

Začasno podaljšanje

U34330-182/14/3

31.3.2015

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-182/14/6

18.12.2017

31.7.2023

Registracija

SFS 8126

27.8.1998

16.5.2001

Podaljšanje

U34330-48/19/3

6.6.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/7

7.7.2021

31.7.2023

Sprememba

U34330-13/23/39

15.1.2024

31.7.2023


| |