Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DUPLOSAN KV

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

mekoprop - P (MCPP-P)

60

38083011

16484-77-8HRAC: 4

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

CINKARNA CELJE, D.D.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.1.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); NNNFW: pašnik (pašnik); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); NNNFW: travnik (travnik)

Uporaba proti:

VEAAL: bela čmerika (Veratrum album L.); 1POLG: dresni (Polygonum L.); 1CENG: glavinec (Centaurea L.); 1SING: gorjušica (Sinapis L.); 1VICG: grašice (Vicia L.); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); 1RUMG: kislice (Rumex L.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); STAPA: močvirski čišljak (Stachys palustris L.); CENCY: modri glavinec (Centaurea cyanus L.); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (L.) R.BR.); TAROF: navadni regrat (Taraxacum officinale WEBER in WIGGERS); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); GAETE: navadni zebrat (Galeopsis tetrahit L.); MENAR: njivska meta (Mentha arvensis L.); LAMAM: njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule L.); RAPRA: njivska redkev (Raphanus raphanistrum L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); RANAR: njivska zlatica (Ranunculus arvensis L.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); CARSS: penuše (Cardamine L. sp.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); 1PLAG: trpotci (Plantago L.); 1RANG: zlatica (Ranunculus L.)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R38: Draži kožo.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S37/39: Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pašnik: 28 dni, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, travnik: 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 8115

15.7.1998

15.7.2003

Podaljšanje

327-02-350/02/5

24.11.2003

6.3.2008

Sprememba

327-02-350/02/7

9.11.2004

6.3.2008

Podaljšanje

327-02-350/02/17

7.3.2008

31.1.2024

Sprememba

U34330-109/16/2

22.11.2016

31.1.2024

Podaljšanje

U34330-3/18/3

28.2.2018

31.1.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/3

23.1.2020

31.1.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/1

17.1.2022

31.1.2024


| |