Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

FERRAMOL Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

železov (III) fosfat

0,99

38089090

10045-86-0

 

Formulacija:

gotova vaba (RB)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

LIMACID

Proizvajalec:

Neudorff GmbH KG

Zastopnik, distributer:

AGROPROM, D.O.O. MEDVODE

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2031

 

Uporaba na:

NNNOB: Jagodičevje (Jagodičevje); NNNOS: koščičasto sadno drevje (koščičarji); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); NNNOK: pečkato sadno drevje (pečkarji); SECCE: rž (Secale cereale L.); NNNBA: sadike (sadike); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); 1LEGF: stročnice za zrnje in stročje (Fabaceae); YNIGF: športne trate (športne trate); NIOTA: tobak (Nicotiana L.); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.); VITVI: vinska trta (Vitis vinifera L. subsp. vinifera); NNNVV: vrtnine (VRTNINE)

Uporaba proti:

THEBPI: beli vrtni polž (Theba pisana); 1ARIOF: lazarji (Arionidae); 1DEROG: slinarji (Deroceras); HELXAS: vrtni polž (Cryptomphalus aspersus sin. Helix aspersa)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

Jagodičevje: karenca ni potrebna, koščičasto sadno drevje: karenca ni potrebna, krmna pesa: karenca ni potrebna, krompir: karenca ni potrebna, navadna pšenica: karenca ni potrebna, navadna sončnica: karenca ni potrebna, navadni ječmen: karenca ni potrebna, navadni oves: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljna ogrščica: karenca ni potrebna, pečkato sadno drevje: karenca ni potrebna, rž: karenca ni potrebna, sadike: karenca ni potrebna, sladkorna pesa: karenca ni potrebna, stročnice za zrnje in stročje: karenca ni potrebna, športne trate: karenca ni potrebna, tobak: karenca ni potrebna, tritikala: karenca ni potrebna, vinska trta: karenca ni potrebna, vrtnine: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 9053

30.3.1999

5.11.2008

Sprememba

327-02-214/03

24.7.2003

5.11.2008

Podaljšanje

3433-86/08/6

6.11.2008

4.7.2019

Sprememba

3433-86/08/9

20.12.2012

4.7.2019

Podaljšanje

U34330-26/16/4

17.10.2018

4.7.2019

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-105/18/4

4.3.2019

31.12.2019

Podaljšanje

U34330-26/16/6

5.7.2019

31.12.2031

Sprememba

U34330-26/16/15

13.11.2019

31.12.2031

Sprememba

U34330-26/16/22

15.6.2020

31.12.2031


| |