Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

AQ-10

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Ampelomyces quisqualis sev AQ10

58

38082080

CNCM I-807

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

CBC (Europe) S.r.l.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2034

 

Uporaba na:

CUUPO: buča, oljna (za seme za olje/prehrano) (Cucurbita pepo L. var. styriaca Grebenshchikov); 1CUCF: bučevke (z užitno in neužitno lupino) (Cucurbitaceae); YSCHO: gozd (gozd); YPFLG: gozdna drevesnica (gozdna drevesnica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); 1RIBG: ribez (Ribes L.); RUBOC: robida (Rubus occidentalis L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

MCRSAL: hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides GRIFFON & MAUBLANC); PODOAP: jagodna pepelovka (Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P284: [Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

buča, oljna (za seme za olje/prehrano): 1 dni, bučevke (z užitno in neužitno lupino): 1 dni, gozd: karenca ni potrebna, gozdna drevesnica: karenca ni potrebna, jagoda: 1 dni, jajčevec: 1 dni, malina: 1 dni, paprika: 1 dni, paradižnik: 1 dni, ribez: 1 dni, robida: 1 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 1 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-133/01

17.4.2001

17.7.2019

Sprememba

327-02-223/03

24.7.2003

17.7.2019

Sprememba

327-02-133/01/7

17.3.2008

17.7.2019

Sprememba

327-02-133/01/11

8.4.2009

17.7.2019

Sprememba

327-02-133/01/12

27.11.2009

17.7.2019

Začasno podaljšanje

327-02-133/01/18

9.2.2011

17.7.2019

Sprememba

3433-614/08/8

22.2.2013

17.7.2019

Začasno podaljšanje

U34330-172/14/2

26.3.2015

17.7.2019

Podaljšanje

U34330-172/14/4

31.7.2018

17.7.2019

Podaljšanje

U34330-172/14/15

18.7.2019

31.7.2034

Sprememba

U34330-101/19/2

4.2.2020

31.7.2034

Sprememba

U34330-172/14/24

8.12.2020

31.7.2034

Sprememba

U34330-172/14/29

12.7.2022

31.7.2034


| |