Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

GRODYL

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

amidosulfuron

75

38083023

120923-37-7HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); LIUUT: lan (za seme za olje/prehrano) (Linum usitatissimum L.); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); NNNFW: pašnik (pašnik); TRZSP: pira (sevka) (jari+ozimni) (Triticum spelta L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); NNNFW: travnik (travnik); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

1MATG: kamilice (Matricaria L.); RUMCR: kodrastolistna kislica (Rumex crispus L.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); TAROF: navadni regrat (Taraxacum officinale WEBER in WIGGERS); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); RUMOB: topolistna kislica (Rumex obtusifolius L.); 1RANG: zlatica (Ranunculus L.)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S29: Ne izprazniti v kanalizacijo.; S35: Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 4: Zaradi zaščite vod. org./nec.rast. ne uporabljati na neprepustnih površ. - asfalt, beton, tlak, žel. tiri ipd., kjer je velika nevarnost odtekanja.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, lan (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, oves (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pašnik: 21 dni, pira (sevka) (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rž (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, travnik: 21 dni, tritikala: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-33/00

5.4.2000

5.12.2012

Sprememba

327-02-71/03/4

1.4.2003

5.12.2012

Sprememba

327-02-212/03

24.7.2003

5.12.2012

Sprememba

327-02-374/04/3

26.11.2004

5.12.2012

Začasno podaljšanje

327-02-44/00/4

16.6.2009

5.12.2012

Začasno podaljšanje

327-02-44/00/9

24.10.2012

5.12.2012

Podaljšanje

327-02-44/00/11

6.12.2012

31.10.2024

Sprememba

U34330-143/15/4

24.2.2016

31.10.2024

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/9

3.10.2019

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/13

12.10.2021

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/40

9.12.2022

31.10.2024


| |