Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

KUMULUS DF Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

žveplo

80

38082015

7704-34-9FRAC: M/M02

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); 1QUEG: hrast (Quercus L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); CUMSA: kumara (Cucumis sativus L.); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); 1ROSG: vrtnice (Rosa L.)

Uporaba proti:

SPHRMU: ameriška kosmuljeva pepelovka (Sphaerotheca mors-uvae (SCHW.) BERK. & CURT.); SPHRPA: breskova pepelovka (Sphaerotheca pannosa (WALLR. ex FR.) LEV. var. persicae WORONICHIN); PHOPVI: črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola (SACCARDO) SACCARDO); SPHRMA: hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis (Wallroth) Braun & Takamatsu); MCRSAL: hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides GRIFFON & MAUBLANC); VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); 1ACULG: listne pršice (Aculus sp.); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); EPITVI: pršica trsne kodravosti (Calepitrimerus vitis (NALEPA, 1905)); 1ACARO: pršice (Acaridae); SPHRPA: šipkova pepelovka (Podosphaera pannosa (Wallroth) de Bary); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT); ERPHVI: trsna pršica (Colomerus vitis (PAGENSTECHER, 1857))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 7 dni, buča: 3 dni, bučka: 3 dni, dinja: 3 dni, hmelj: 8 dni, hrast: karenca ni potrebna, hruška: 7 dni, jablana: 7 dni, jajčevec: 3 dni, ječmen (jari+ozimni): 35 dni, kosmulja: 7 dni, kumara: 3 dni, kutina: 7 dni, lubenica: 3 dni, marelica: 7 dni, nektarina: 7 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, pšenica (jari+ozimni): 35 dni, ribez: 7 dni, rž (jari+ozimni): 35 dni, sliva: 7 dni, tritikala (jari+ozimni): 35 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 7048

26.3.1997

4.6.2009

Sprememba

327-02-217/03

24.7.2003

4.6.2009

Začasno podaljšanje

327-02-353/02/7

15.3.2007

4.6.2009

Začasno podaljšanje

327-02-353/02/8

6.3.2009

4.6.2009

Podaljšanje

327-02-353/02/10

5.6.2009

12.2.2014

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-353/02/15

11.6.2012

5.6.2019

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

34330-78/12/2

6.12.2012

21.5.2014

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-184/13/2

4.2.2014

5.6.2019

Podaljšanje

U34330-23/14/2

13.2.2014

31.12.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-82/14/12

8.4.2014

30.12.2020

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-111/14/2

22.5.2014

30.12.2020

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-184/13/3

23.5.2014

5.6.2019

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-120/14/6

22.5.2014

30.12.2020

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-143/14/1

23.5.2014

5.6.2019

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

31.12.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-16/15/14

25.2.2015

30.12.2020

Sprememba

U34330-23/14/7

20.5.2015

31.12.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-49/15/2

2.6.2015

30.12.2020

Sprememba

U34330-23/14/10

2.12.2015

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-23/14/14

18.11.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/19

4.11.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/41

9.12.2022

31.12.2024


| |