Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

PIRIMOR 50 WG Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

pirimikarb

50

38081030

23103-98-2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

T, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

ADAMA Agriculture B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

5.10.2021

 

Uporaba na:

NNNBA: (drevesnica); VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); CUUPE: buča (Cucurbita pepo L.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); 1DAUG: korenje (Daucus L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CUMSA: navadna kumara (Cucumis sativus L.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); PARCR: pravi peteršilj (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); SECCE: rž (Secale cereale L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

ERISLA: krvava uš (Eriosoma lanigerum HAUSMANN, 1802); 1APHIF: listne uši (Aphididae)

Opozorila in obvestila:

R20: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; R25: Strupeno pri zaužitju.; R36: Draži oči.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S1: Hraniti zaklenjeno.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S45: Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: zagotovljena z načinom uporabe, ameriška borovnica: 7 dni, breskev: 14 dni, brstični ohrovt: 3 dni, buča: 7 dni, bučka: 7 dni, dinja: 7 dni, glavnato zelje: 3 dni, jablana: 14 dni, jagoda: 7 dni, jajčevec: 7 dni, korenje: 7 dni, kosmulja: 7 dni, krmna pesa: 7 dni, krompir: 7 dni, kumare: 7 dni, navadna lubenica: 7 dni, navadna pšenica: 35 dni, navadni fižol: 14 dni, navadni grah: 14 dni, navadni ječmen: 35 dni, navadni oves: 35 dni, paprika: 7 dni, paradižnik: 7 dni, pravi peteršilj: 7 dni, rdeča pesa: 7 dni, ribez: 7 dni, rž: 35 dni, sladkorna pesa: 7 dni, solata: 14 dni, tritikala: 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-202/99/1

4.1.2000

4.1.2002

Podaljšanje

327-02-202/99

22.1.2003

4.10.2011

Sprememba

327-02-413/01/3

27.6.2008

4.10.2011

Sprememba

327-02-413/01/8

27.11.2009

4.10.2011

Podaljšanje

327-02-413/01/12

5.10.2011

5.10.2021

Sprememba

U34330-80/15/3

29.10.2015

5.10.2021

Sprememba

U34330-80/15/5

25.10.2016

5.10.2021

Sprememba

U34330-48/18/5

14.6.2018

5.10.2021

Sprememba

U34330-80/15/9

21.11.2018

5.10.2021


| |